ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เสริมสร้าง EF ให้ลูกน้อยด้วย น้ำนมเหลือง (Colostrum)
เสริมสร้าง EF ให้ลูกน้อยด้วย น้ำนมเหลือง (Colostrum)

 

Enfa สรุปให้:

  • ทักษะ EF คือ ทักษะของสมองส่วนหน้าที่มีหน้าที่ควบคุม ความคิด อารมณ์ และการกระทำ กล่าวสั้น ๆ คือ ทักษะเพื่อประสบความสำเร็จ และจะสามารถประเมินทักษะดังกล่าวได้ตั้งแต่ยังเล็ก เช่น อายุ 2 ขวบ ขึ้นไป

  • มีหลักฐานจากงานวิจัยว่า ทักษะ EF ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กอย่างเรื่องการเรียน จนไปถึงวัยผู้ใหญ่ในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

  • การได้รับสารอาหารจำเป็นจาก น้ำนมเหลือง (Colostrum) ในนมแม่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของลูกน้อยให้พร้อมเรียนรู้ และเจริญเติบโต และใช้ทักษะ EF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • EF คืออะไร
     • EF ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
     • EF สำคัญมากขนาดไหน
     • เสริมสร้าง EF ด้วยนมน้ำเหลืองในนมแม่

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า ทักษะ EF กันมาบ้าง แต่สงสัยมั้ยว่า จริง ๆ แล้วทักษะ EF คืออะไร แตกต่างจากทักษะอื่นอย่าง IQ EQ หรือไม่ ทักษะนี้สามารถแสดงถึงความฉลาดด้านใดกันแน่ และจะทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้าง EF ที่ดีให้กับเด็ก ๆ วันนี้เอนฟารวบรวมคำตอบไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ 

EF คืออะไร


Executive Function หรือ EF คือ ทักษะของสมองส่วนหน้าที่สามารถควบคุม ความคิด อารมณ์ และการกระทำ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งในการที่เด็กจะเติบโต พัฒนาความสามารถ พัฒนากระบวนการคิด การตัดสินใจ วางแผน จนไปถึงการตั้งเป้าหมายด้วยตนเองได้นั้น จำเป็นต้องมีทักษะ EF

หากกล่าวสั้น ๆ EF คือ ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จนั่นเอง โดยทักษะนี้จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด และสามารถประเมินได้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป

EF ประกอบด้วยอะไรบ้าง


จากการศึกษาทฤษฎีส่วนใหญ่เกี่ยวกับทักษะ EF กล่าวว่า มีอยู่ 3 องค์ประกอบหลัก คือ

          1. ความสามารถในการจดจำ (Working Memory) เป็นความสามารถที่จะจดจำข้อมูลต่าง ๆ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาใช้ได้ เช่น จดจำคำสั่งที่คุณแม่ให้ไปหยิบของในครัวได้

          2. ความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) คือ การวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ในหลายมุมมอง อย่างการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนวิธีแก้โจทย์คณิตศาสตร์ซึ่งสามารถใช้ได้หลายวิธี

          3. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Inhibitory Control) การอดทนต่อสิ่งยั่วยุทางอารมณ์ได้ ไม่วอกแวก เช่น ระหว่างที่เดินไปห้องครัวเพื่อไปหยิบของให้คุณแม่ ก็ไม่หยุดระหว่างทางเพื่อเล่นกับแมวเพลินจนลืมสิ่งที่จะไปหยิบให้กับคุณแม่

EF สำคัญมากมั้ยนะ


หลักฐานจากงานวิจัยยืนยันว่า EF มีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในทุกช่วงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา การเรียนรู้ การวางแผน การจัดการ การตัดสินใจ และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็ก เพราะยิ่งเราเสริมสร้างได้เร็วเท่าไหร่ ทักษะเหล่านี้ก็จะส่งผลไปจนถึงความสำเร็จในวัยผู้ใหญ่ด้วย

โดยจะเห็นได้ชัดจากการที่เด็กต้องใช้ทักษะเป็นประจำอยู่แล้วกับการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน กล้าตัดสินใจ ปรับตัวได้ดี ซึ่งเราสามารถให้เด็ก ๆ มีทักษะได้ด้วยการทำกิจวัตรทั่วไป เช่น การอ่านหนังสือนิทานก่อนนอน เล่นปีนป่าย ต่อบล็อกไม้ เล่นดนตรี แต่นอกจากการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้ว การเสริมสร้างโภชนาการที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมทางร่างกาย และจิตใจต่อการเรียนรู้ให้ลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

เสริมสร้าง EF เริ่มต้นจากน้ำนมเหลือง (Colostrum) ของแม่


ในวันทารกโภชนาการที่สำคัญที่สุดก็คือ นมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน น้ำนมเหลือง (Colostrum) ที่มีระดับโปรตีนสำคัญอย่าง Lactoferrin ที่สูง ซึ่งมีนัยยะสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย โดยเฉพาะในทางเดินอาหารและลำไส้จึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องเสีย

น้ำนมเหลืองจำเป็นสำหรับเด็กผ่าคลอด

ถึงแม้ในปัจจุบันการผ่าคลอดจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณแม่หลายท่าน เพราะมีความปลอดภัยทั้งต่อตัวแม่และเด็ก แต่การผ่าคลอดก็มีความเสี่ยงด้านสุขภาพของคุณแม่อย่างความเสี่ยงต่อการฉีกขาดของมดลูก หรือเกิดปัญหาแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปเช่นกัน

ปกติแล้วแพทย์จะไม่แนะนำให้ทำการผ่าคลอดหากว่าคุณแม่สามารถคลอดได้อย่างปกติโดยปลอดภัย เด็กที่คลอดด้วยวิธีผ่าคลอดก็อาจจะไม่ได้รับโพรไบโอติกที่ได้จากการคลอดธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นภูมิต้านทานตั้งต้น

อย่างไรก็ตาม น้ำนมเหลือง หรือ Colostrum ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกได้ เพราะในน้ำนมเหลืองมีสารภูมิคุ้มกันจำเป็นที่จะช่วยให้ลูกน้อยมีร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมทางร่างกายเพื่อต่อยอดไปเสริมสร้างทักษะ EF และทักษะอื่นที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการต่อไป

เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะที่สามารถใช้งานได้เลย แต่เด็กเกิดมาพร้อมความสามารถที่จะพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้ใช้งานได้ดีตลอดการใช้ชีวิตจนไปถึงประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ สิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะเหล่านั้น คือ การเตรียมความพร้อมของจิตใจ และร่างกาย ให้พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอบทความแนะนำสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

บทความที่แนะนำ

"Colostrum" น้ำนมเหลือง ภูมิคุ้มกันแรกของทารก
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner