ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
twin-baby-names
ไอเดียตั้งชื่อลูกแฝด ชื่อลูกแฝดความหมายดี เป็นสิริมงคล

Enfa สรุปให้

 • หากผลอัลตราซาวนด์ออกมาว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ลูกแฝด จากที่เตรียมชื่อไว้เพียงชื่อเดียว ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการตั้งชื่อลูกแฝดแทน โดยการหาชื่อเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชื่อ
 • ตั้งชื่อลูกแฝดสามารถตั้งชื่อที่มีความคล้องจองกันได้ทั้งการสะกดและสัมผัสของสระหรือพยัญชนะ หรือตั้งชื่อลูกแฝดคล้องจองกันทางความหมาย เพื่อให้ดูมีความกลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสองแฝดได้ 
 • สิ่งสำคัญคือ การตั้งชื่อลูกสาวแฝด ชื่อจริงลูกแฝดชาย จะต้องคำนึงถึงความหมายที่ดี เป็นสิริมงคลต่อลูกน้อย

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • ไอเดียตั้งชื่อลูกสาวฝาแฝด
     • ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกแฝดชาย

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแฝด การตั้งชื่อลูกถือว่าเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกขั้น จากปกติที่ต้องคิดและเลือกกันจนหัวหมุนอยู่แล้ว พอเป็นลูกแฝดขึ้นมา ก็เป็นอันต้องหัวหมุนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

เพื่อจะให้ได้ชื่อที่ดี และเป็นสิริมงคลกับลูกแฝดทั้งสอง วันนี้ Enfa เลยขออาสาทุ่นแรง รวบรวมชื่อดี ๆ ความหมายมงคล มาเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้ตั้งชื่อลูกแฝดกันค่ะ 

100 ไอเดียตั้งชื่อลูกแฝดหญิง


หากอัลตราซาวนด์แล้วพบว่ากำลังจะได้ลูกสาวฝาแฝดล่ะก็ คุณพ่อคุณแม่อย่ามัวรอรีค่ะ มาเริ่มวางแผนเตรียมชื่อลูกแฝดความหมายมงคลสำหรับตั้งชื่อลูกน้อยทั้งสองคนกันไว้เลยดีกว่า

 1. กนกพิชชา (กะ-หนก-พิด-ชา) ผู้มีความรู้เรื่องทอง - กรกันยา (กอน-กัน-ยา) หญิงสาวผู้รุ่งเรือง 
 2. กชวรา (กด-ชะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐดั่งดอกบัว - กฤตยากร (กริด-ตะ-ยา-กอน) ผู้สร้างเกียรติ 
 3. กวินรัตน์ (กะ-วิน-รัด) ผู้มีความดีประเสริฐสุด - กัญจน์กมล (กัน-กะ-มน) ผู้มีจิตใจงามดั่งทอง 
 4. กันต์สิรี (กัน-สิ-รี) ผู้เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก - กีรติภร (กี-ระ-ติ-พอน) มีเกียรติค้ำจุน 
 5. กัญญ์กุลณัช (กัน-กุน-ละ-นัด) หญิงสาวผู้มีความรู้ของตระกูล - กมนพิชชามาศ (กะ-มล-พิด-ชา-มาด) หญิงงามผู้ชำนาญเรื่องทอง 
 6. กุลพรภัสร์ (กุน-พอน-พัด) ผู้นำความรุ่งเรืองมาสู่วงศ์ตระกูล - กุลภัทรา (กุน-พัด-ทรา) วงศ์ตระกูลที่ดีงาม 
 7. กุลรดา (กุน-ระ-ดา) ผู้นำความยินดีมาสู่ตระกูล - กุลริศา (กุน-ริ-สา) ผู้นำความสุขมาสู่ของวงศ์ตระกูล 
 8. ขวัญข้าว (ขวัน-ข้าว) เป็นมิ่งขวัญของข้าว - ขวัญพิชชา (ขวัน-พิด-ชา) ผู้มีความรู้เป็นมิ่งขวัญ 
 9. ขวัญจิรา (ขวัน-จิ-รา) มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน - ขวัญชญา (ขวัน-ชะ-ยา) เป็นมิ่งขวัญของผู้รู้  
 10. เขมรุจี (เขม-รุ-จี) ผู้มีความสุขความรุ่งเรือง - เขมิกา (เข-มิ-กา) ผู้ยินดีในความสุข 
 11. คชารี (คะ-ชา-รี) สิงโต - คณินทรา (คะ-นิน-ทรา) ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ 
 12. คริษฐา (คะ-ริด-ถา) ผู้ที่น่าบูชาที่สุด - คณินท์ณิษา (คะ-นิน-นิ-สา) ผู้ประพรความยิ่งใหญ่ในหมู่คน 
 13. ญาดา (ยา-ดา) ผู้มีความรู้ - ญาณัจฉรา (ยา-นัด-ฉะ-รา) มีความรู้ดุจนางฟ้า 
 14. ญาณิศา (ยา-นิ-สา) เป็นใหญ่ด้วยความรู้ - ญาดาพร (ยา-ดา-พอน) นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 
 15. ญาณสิริ (ยา-นะ-สิ-ริ) ผู้มีความรู้เป็นมงคลแก่ตน - ญาสินี (ยา-สิ-นี) หญิงสาวผู้มีความรู้ 
 16. ฐานิตาณัฐ (ถา-นิ-ตา-นัด) นักปราชญ์ผู้มีฐานะมั่นคง - ฐานิตาพัชร (ถา-นิ-ตา-พัด) ผู้มีฐานะมั่นคงแข็งแกร่ง 
 17. ฐานิสรา (ถา-นิด-สะ-รา) เป็นใหญ่ในหน้าที่ - ฐานุตรา (ถา-นุด-ตะ-รา) มีตำแหน่งที่ดีกว่า 
 18. ฐิตาภา (ถิ-ตา-พา) มีความรุ่งเรืองนาน , มีรัศมีมั่นคง - ฐิตารีย์ (ถิ-ตา-รี) มั่นคงและประเสริฐ 
 19. ฐิติชญาน์ (ถิ-ติ-ชะ-ยา) ผู้มีความรู้อันมั่งคง - ฐิติวรดา (ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา) มีความตั้งมั่นในสิ่งที่ประเสริฐ 
 20. ฐิรกานต์ (ถิ-ระ-กาน) ผู้มีความรักที่มั่นคง - ฐิรญาดา (ถิ-ระ-ยา-ดา) ผู้มีความรู้และมั่นคง 
 21. ณกัญญา (นะ-กัน-ยา) หญิงงามด้วยความรู้ - ณฐอร (นะ-ถะ-ออน) หญิงที่งามและฉลาด 
 22. ณัฐกัญญา (นัด-กัน-ยา) หญิงสาวผู้มีความฉลาด - ณัฐจิรา (นัด-จิ-รา) มีความฉลาดตลอดกาล 
 23. ณัฐปภัสร์ (นัด-ปะ-พัด) นักปราชญ์ผู้สดใส - ณัฐภัสสร (นัด-พัด-สอน) รัศมีแห่งนักปราชญ์ 
 24. ณิชกุล (นิด-ชะ-กุน) วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์ - ณิชชยา (นิด-ชะ-ยา) มีชัยชนะที่บริสุทธิ์ 
 25. ณิชาภา (นิ-ชา-พา) บริสุทธิ์และรุ่งเรือง - ณิชารีย์ (นิ-ชา-รี) บริสุทธิ์และประเสริฐ 
 26. ณิชชยา (นิด-ชะ-ยา) มีชัยชนะที่บริสุทธิ์ - ณีราสินุช (นี-รา-สิ-นุด) น้องสาวผู้บริสุทธิ์ 
 27. ดนุลดา (ดะ-นุ-ละ-ดา) ผู้มีรูปร่างงดงาม - ดุสิตา (ดุ-สิ-ตา) สวรรค์ชั้นดุสิต, นางฟ้าใน 
 28. ดลญาดา (ดน-ละ-ยา-ดา) บันดาลให้เกิดปัญญา - ดลลชา (ดน-ละ-ชา) ผู้บันดาลให้สูงยิ่งขึ้นไป 
 29. ดารัณ (ดา-รัน) นามของพระศิวะ - ดาราวลี (ดา-รา-วะ-ลี) กลุ่มแห่งดาว 
 30. ดารภา (ดา-ระ-พา) รัศมีดาว แสงดาว - ดาวิษา (ดา-วิ-สา) สวรรค์ 
 31. ตุลยดา (ตุน-ละ-ยะ-ดา) ความเสมอภาค - ตฤณดา (ตริน-นะ-ดา) ธนู 
 32. ตรัสสา (ตรัด-สา) คำยกย่อง - ติรณา (ติ-ระ-นา) ผู้มีปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง 
 33. เตชิสา (เต-ชิ-สา) มีอำนาจและเป็นใหญ่ - ตรีสรา (ตรี-สะ-รา) ไข่มุก 3 สาย 
 34. ทยาภัสสร์ (ทะ-ยา-พัด) เจริญด้วยความดี - ทยาวดี (ทะ-ยา-วะ-ดี) ผู้มีความกรุณา 
 35. ทรรศิกา (ทัด-สิ-กา) ผู้ตรวจตรา , อธิบาย , ผู้ไข - ทยาภร (ทะ-ยา-พอน) ผู้เป็นที่พึ่งที่ดี 
 36. ทักษพร (ทัก-สะ-พอน) ผู้มีความฉลาดและประเสริฐ - ทักษอร (ทัก-สะ-ออน) หญิงสาวผู้ฉลาด 
 37. ทิฆัมพร (ทิ-คำ-พอน) ท้องฟ้า - ทินสิรี (ทิน-สิ-รี) มิ่งขวัญแห่งวัน , วันอาทิตย์ 
 38. ทิพย์วรา (ทิบ-วะ-รา) วิเศษดีงาม - ทิพรดา (ทิบ-ระ-ดา) ยินดีในสิ่งดีวิเศษ 
 39. ทิพยาภา (ทิบ-พะ-ยา-พา) รุ่งเรืองดีเลิศ - เทวิกา (เท-วิ-กา) เทวดาผู้หญิง , นางกษัตริย์ 
 40. นภัสกานต์ (นะ-พัด-สะ-กาน) สุดขอบฟ้า - นภัสวรรณ (นะ-พัด-สะ-วัน) ดุจท้องฟ้าที่มีสีสันสดใส 
 41. นภารัศมิ์ (นะ-พา-รัด) เจริญดั่งรัศมีบนฟากฟ้า - นภาวดี (นะ-พา-วะ-ดี) หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า 
 42. นรปรียา (นอ-ระ-ปรี-ยา) คนผู้เป็นที่รัก - นรภัทรพิมน (นอ-ระ-พัด-พิ-มน) ผู้มีความดีและความบริสุทธิ์ 
 43. นรากร (นะ-รา-กอน) บ่อเกิดแห่งคน - นรินทรา (นะ-ริน-ทรา) ผู้อยู่เหนือคน 
 44. นรีภัสร์ (นะ-รี-พัด) หญิงผู้สดใส - นรีรัศมิ์ (นะ-รี-รัด) หญิงผู้รุ่งเรือง 
 45. นันทรัตน์ (นัน-ทะ-รัด) มีความยินดีเป็นรัตนะ - นันทิตา (นัน-ทิ-ตา) ผู้มีความสุข 
 46. นัยน์ปพร (ไน-ปะ-พอน) ผู้มีตาสวย - นรินทร์สินี (นะ-ริน-สิ-นี) หญิงสาวผู้เป็นใหญ่ 
 47. นิพิชฌน์พร (นิ-พิด-พอน) ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ - นิรัชพร (นิ-รัด-ชะ-พอน) ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ 
 48. นิศากร (นิ-สา-กอน) พระจันทร์ - นิศามณี (นิ-สา-มะ-นี) พระจันทร์ 
 49. นุชวรา (นุด-วะ-รา) หญิงสาวผู้ประเสริฐ - นุดีณัฎฐ (นุ-ดี-นัด) ยกย่องให้เป็นปราชญ์ 
 50. บงกชมาศ (บง-กด-มาด) ดอกบัวสีทอง - บงกชรัตน์ (บง-กด-รัด) บัวแก้ว 
 51. บัณฑิตา (บัน-ทิ-ตา) ผู้มีความรู้ดี - บุญญิสา (บุน-ยิ-สา) ยิ่งใหญ่ด้วยความดี 
 52. บูรณิมา (บู-ระ-นิ-มา) เพ็ญเต็มดวง - เบญญาภา (เบน-ยา-พา) ผู้มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญา 
 53. ปณิตตรา (ปะ-นิด-ตรา) มีความประณีตกว่า - ปภัสรา (ปะ-พัด-สะ-รา) บริสุทธิ์ผุดผ่อง 
 54. ปรมาภรณ์ (ปะ-รา-มา-พอน) อาภรณ์ชั้นเลิศ - ประภารดี (ประ-พา-ระ-ดี) รุ่งเรืองด้วยความสุข 
 55. ปราณปรียา (ปราน-ปรี-ยา) ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต - ปราณิสา (ปรา-นิ-สา) เจ้าแห่งชีวิต 
 56. ปรีชญา (ปรี-ชะ-ยา) ผู้มีปัญญาความสามารถ - ปรีณาภา (ปรี-นา-พา) มีรัศมีผุดผ่องน่าพอใจ 
 57. ปรีดิ์สิริ (ปรี-สิ-หริ) มีมงคลอันปลาบปลื้ม - ปรีดิ์ลภัส (ปรี-ละ-พัด) ผู้ยินดีในทรัพย์ 
 58. ปรียมน (ปรี-ยะ-มน) เป็นที่รักแห่งใจ - ปรียาภัทร (ปรี-ยา-พัด) หญิงที่ดีงามและเป็นที่รัก 
 59. ปัณฑิตา (ปัน-ทิ-ตา) ผู้ฉลาด - ปัณรส (ปัน-นะ-รด) สิบห้าค่ำ 
 60. ปาณกมล (ปาน-กะ-มน) ผู้เป็นดวงใจ - ปาณชีวา (ปาน-ชี-วา) รักปานชีวิต 
 61. ปาณิศา (ปา-นิ-สา) เจ้าแห่งชีวิต - ปาณิสรา (ปา-นิ-สะ-รา) เจ้าแห่งชีวิต 
 62. ปานรดี (ปาน-ระ-ดี) เปี่ยมด้วยความสุข - ปารณีย์ (ปา-ระ-นี) มีความสามารถทำให้สำเร็จ 
 63. ปารย์รวี (ปาน-ระ-วี) ผู้สามารถทำให้สำเร็จและเจริญ - ปาลีรัตน์ (ปา-ลี-รัด) ผู้รักษารัตนะ 
 64. ปุณณดา (ปุน-นะ-ดา) มีความบริบูรณ์เต็มเปี่ยม - ปุณรดา (ปุน-ระ-ดา) เปี่ยมด้วยความสุข 
 65. พจีรัตน์ (พะ-จี-รัด) คำพูดที่ประเสริฐสุด - พชรสุดา (พะ-ชะ-ระ-สุ-ดา) ลูกสาวผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร 
 66. พรินพร (พะ-ริน-พอน) ผู้มีพรเป็นพลัง - พริมา (พะ-ริ-มา) ผู้ประเสริฐ , ดีเยี่ยม 
 67. พัชรดา (พัด-ชะ-ระ-ดา) ยินดีดั่งได้เพชร - พัชราพัณณ์ (พัด-ชะ-รา-พัน) ผิวพรรณงามดั่งเพชร 
 68. พิชญ์สินี (พิด-สิ-นี) หญิงสาวผู้ฉลาด - พิชาวีร์ (พิ-ชา-วี) ผู้มีปัญญาความกล้าหาญ 
 69. พิมพ์นารา (พิม-นา-รา) มีรูปงาม - พิมพ์วลัญช์ (พิม-วะ-ลัน) มีลักษณะของรูปงาม 
 70. พิราภรณ์ (พิ-รา-พอน) ผู้มีความกล้าเป็นเครื่องประดับ - พีรชาดา (พี-ระ-ชา-ดา) เกิดความกล้า , ผู้หาญกล้า 
 71. พีรภาว์ (พี-ระ-พา) เจริญด้วยความกล้าหาญ - เพราพิลาส (เพรา-พิ-ลาด) งามน่าดูและสดใส 
 72. ภัทร์สินี (พัด-สิ-นี) หญิงสาวที่ประเสริฐ - ภัสร์วรา (พัด-วะ-รา) มีรัศมีอันประเสริฐ 
 73. ภัสสรา (พัด-สะ-รา) เจริญดีเลิศ - ภาณิศรา (พา-นิด-สะ-รา) เจ้าคารม 
 74. ภาริษา (พา-ริ-สา เจริญด้วยความดี - ภิรัญญา (พิ-รัน-ยา) ผู้มีปัญญายิ่ง 
 75. มธุรส (มะ-ทุ-รด) น้ำผึ้ง, รสหวาน, อ้อย - มธุริมา (มะ-ทุ-ริ-มา) มีความอ่อนหวาน 
 76. มนปรียา (มน-ปรี-ยา) ผู้เป็นที่รักแห่งใจ - มนสิชา (มน-สิ-ชา) สิ่งที่เกิดในใจ 
 77. มาติกา (มา-ติ-กา) แม่แบบ , แบบอย่าง - เมธาพร (เม-ทา-พอน) ผู้มีความรู้อันประเสริฐ 
 78. รดาพัชร (ระ-ดา-พัด) ยินดีดั่งได้เพชร - รพีกาญจน์ (ระ-พี-กาน) พระอาทิตย์สีทอง 
 79. รวิปรียา (ระ-วิ-ปรี-ยา) ผู้เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์ - รัตนาวลี (รัด-ตะ-นา-วะ-ลี) สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย 
 80. รสิตา (ระ-สิ-ตา) ช่างทองที่มีรสนิยม - รัญชิดา (รัน-ชิ-ดา) มีชัยชนะน่ายกย่อง 
 81. รัมภากร (รัม-พา-กอน) นางฟ้า - รัมภาภัสร์ (รัม-พา-พัด) ผู้มีความดีงามดั่งนางฟ้า 
 82. ลภัศรา (ละ-พัด-สะ-รา) เจ้าแห่งทรัพย์ - ลลิตนารี (ละ-ลิด-นา-รี) หญิงผู้มีเสน่ห์น่ารัก 
 83. ลลิตา (ละ-ลิ-ตา) สวย , มีเสน่ห์ , น่ารัก - ลวิตรา (ละ-วิ-ตรา) เฉียบคมยิ่ง 
 84. วรนิดา (วอ-ระ-นิ-ดา) ได้รับการแนะนำอย่างดี - วรปรียา (วอ-ระ-ปรี-ยา) ประเสริฐและเป็นที่รัก 
 85. วรัญยุพา (วะ-รัน-ยุ-พา) หญิงงามประเสริฐและมีความรู้ - วรัญรดา (วะ-รัน-ระ-ดา) ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ 
 86. วราลี (วะ-รา-ลี) พระจันทร์ - วริศา (วะ-ริ-สา) ผู้เป็นใหญ่ 
 87. วิรัลรดี (วิ-รัน-ระ-ดี) ผู้ยินดีและงามยิ่ง - วิรัลวีร์ (วิ-รัน-วี) งามและกล้าหาญ 
 88. เวธกา (เว-ทะ-กา) มีความเฉียบคม ,เฉียบแหลม - วิลาสิริ (วิ-ลา-สิ-หริ) มีเสน่ห์งดงาม 
 89. ศุภิสร (สุ-พิ-สอน) มีความดีงามวิเศษยิ่ง - โศภิตา (โส-พิ-ตา) ผู้มีความงาม 
 90. ศศิรัศมิ์ (สะ-สิ-รัด) แสงจันทร์ - ศีตภา (สี-ตะ-พา) พระจันทร์ 
 91. ศุภรดา (สุบ-พะ-ระ-ดา) เจริญด้วยความยินดี - ศุภรา (สุบ-พะ-รา) งามสดใส 
 92. สุธาสินี (สุ-ทา-สิ-นี) ผู้ได้กินอาหารทิพย์ - สุภัสสรา (สุ-พัด-สะ-รา) มีรัศมีงามยิ่ง 
 93. สุวพิชชา (สุ-วะ-พิด-ชา) ดีงามไปด้วยความรู้ - โสภิตปภา (โส-พิด-ปะ-พา) รุ่งเรืองด้วยความงดงาม 
 94. สิริกร (สิ-ริ-กอน) ผู้สร้างเสริมสิริมงคล - สิริพิมล (สิ-หริ-พิ-มน) บริสุทธิ์งดงาม 
 95. สาริศา (สา-ริ-สา) ผู้ถือหลักการ - สิริยุพิน (สิ-ริ-ยุ-พิน) หญิงสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ 
 96. อรวรา (ออน-วะ-รา) หญิงสาวผู้ประเสิรฐ - อรยาณี (ออ-ระ-ยา-นี) หญิงสาว
 97. อภิปรียา (อะ-พิ-ปรี-ยา) เป็นที่รักอย่างยิ่ง - อมลรดา (อะ-มน-ระ-ดา) ผู้มีความบริสุทธิ์ความยินดี 
 98. อมิตา (อะ-มิ-ตา) มากมายนับไม่ได้ - อรปรียา (ออน-ปรี-ยา) นางผู้เป็นที่รัก 
 99. อริสา (อะ-ริ-สา) ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรู - อรุณรัศมิ์ (อะ-รุน-รัด) แสงเรืองรองยามรุ่งเช้า 
 100. อสมาภร (อะ-สะ-มา-พอน) เป็นผู้ค้ำจุนชั้นเลิศ - อังศุมาลิน (อัง-สุ-มา-ลิน) พระอาทิตย์ 

100 ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกแฝดชาย


แต่ถ้าหากอัลตราซาวนด์แล้วพบว่ากำลังจะได้ลูกชายฝาแฝดล่ะก็ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปเดียชื่อดี ๆ ความหมายมงคล ฟังแล้วคล้องกันดีไปตั้งชื่อให้ลูกน้อยกันได้เลยค่ะ 

 1. กรฤต (กอ - ระ - ริด) สุกสว่างด้วยรัศมี - กุลโรจน์ (กุน - ละ - โรด) ตระกูลรุ่งโรจน์ 
 2. กรภัทร์ (กอ-ระ-พัด) การกระทำอันเป็นมลคล - กรรภิรมย์ (กัน-พิ-รม) ฉัตรห้าชั้น 
 3. กฤติกร (กริด-ติ-กอน) ผู้สร้างความรุ่งเรือง - กุลธวัช (กุน-ทะ-วัด) เป็นธงชัยแห่งวงศ์ตระกูล 
 4. กฤตณัท (กริด-ตะ-นัด) ผู้ให้ความรู้ - กฤตนัย (กริด-ตะ-ไน) ผู้มีนโยบายดี 
 5. กฤษฎิ์บวร (กริด-บอ-วอน) ฉลาดล้ำเลิศ - กฤษฎิ์ปวร (กริด-ปะ-วอน) ฉลาดยอดเยี่ยม 
 6. กีรติพงศ์ (กี-ระ-ติ-พง) วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติ - กีรติพัทธ์ (กี-ระ-ติ-พัด) ผูกพันด้วยเกียรติ 
 7. กุลณัช (กุน-ละ-นัด) ตระกูลผู้มีความรู้ - กุลเมธ (กุน-ละ-เมด) วงศ์ตระกูลนักปราชญ์ 
 8. กันต์ธีร์ (กัน - ที) นักปราชญ์ผู้น่ารัก - กวีวัธน์ (กะ - วี - วัด) กวี ผู้เจริญ 
 9. คีรีภัทร อ่านว่า คี-รี-พัด แปลว่า เจริญดั่งภูเขา - คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 
 10. จิรัฎฐ์ (จิ - รัด) ดำรงมั่น อยู่นาน - จุลินทร์ (จุ - ลิน) ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก 
 11. จิรโรจน์ (จิ-ระ-โรด) รุ่งเรืองตลอดกาลนาน - จิรวัฒน์ (จิ-ระ-วัด) ผู้เจริญอย่างยั่งยืน 
 12. จีรกิตติ์ (จี-ระ-กิด) ผู้มีชื่อเสียงที่ยั่งยืน - จีรภัทร์ (จี-ระ-พัด) มีความเจริญอย่างยั่งยืน 
 13. ชนชาญ (ชน-นะ-ชาน) ผู้เชี่ยวชาญ - ชนม์วิชัย (ชน-วิ-ไช) เป็นผู้กำชัยชนะ 
 14. ชนม์วิชิต (ชน-วิ-ชิด) ผู้ชนะ - ชนม์วิศิษฏ์ (ชน-วิ-สิด) มีชาติกำเนิดดีเลิศ 
 15. ชลภูมิ (ชน-ละ-พูม) แผ่นดินที่ชุ่มชื่นด้วยน้ำ - ชวชัย (ชะ-วะ-ไช) ผู้มีชัยชนะที่รวดเร็ว 
 16. ชวโรจน์ (ชะ - วะ - โรด) รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา - ชวนากร (ชะ - วะ - นา - กอน) ผู้มีความปราดเปรื่อง 
 17. ณัฏฐกิตติ์ (นัด - ถะ - กิด) เกียรติของนักปราชญ์ - ณัฐวีร์ (นัด – ถะ – วี) นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 
 18. ดนัยวัฒน์ (ดะ-ไน-วัด) ลูกชายผู้เจริญ - ดรัณภพ (ดะ-รัน-พบ) ข้ามความทุกข์ในโลกได้ 
 19. ดิลกฤทธิ์ (ดิ-หลก-ริด) มีฤทธิ์เป็นเลิศ - ดิฐาพัชร์ (ดิด-ถะ-พัด) ผู้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง 
 20. ตรรกวิท (ตัก – กะ – วิด) นักปราชญ์ - ตุลยากร (ตุน - ยา - กอน) มีใจเที่ยงธรรม 
 21. ตรีวิทย์ (ตรี – วิด) มีความรู้สามด้าน - เตชธรรม (เต – ชะ – ทำ) มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี 
 22. ตันติกร (ตัน-ติ-กอน) ผู้สร้างแบบแผน - ตรัสวัต (ตรัด-สะ-วัด) มีความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติ 
 23. ทัพพ์เทพ (ทับ-เทบ) ผู้มีทรัพย์ดั่งเทวดา - ทัตพล (ทัด-พน) ได้รับพลังที่ให้มาแล้ว 
 24. ธนรรฆ (ทะ-นัด) ผู้มีทรัพย์ , ผู้มั่นคง - ธนวัตน์ (ทะ-นะ-วัด) เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 
 25. ธนวันต์ (ทะ-นะ-วัน) ผู้มีทรัพย์ - ธนัญกฤดิ (ทะ-นัน-กริด) ผู้มีทรัพย์มีเกียรติ 
 26. ธนาพิพัฒน์ (ทะ-นา-พิ-พัด) มีความเจริญด้วยทรัพย์สิน - ธนัตถ์บดี (ทะ-นัด-บอ-ดี) ผู้ครอบครองทรัพย์ 
 27. ธราธิป (ทะ - รา - ทิบ) พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน - ธฤติพันธ์ (ทะ - ริด - ติ - พัน) ส่งใจมั่น 
 28. ธรณ์เทพ (ทอน-เทบ) ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน - ธรนิศ (ทอน-ระ-นิด) ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
 29. ธารางกูร (ทา - ราง - กูน) หยาดฝน - ธราวุธ (ทะ-รา-วุด) ผู้ทรงไว้ซึ่งอาวุธ 
 30. นพณัช (นบ-พะ-นัด) มีความรู้ก้าวหน้า - นภเดช (นบ-พะ-เดด) มีอำนาจสูงส่งดั่งฟ้า 
 31. นพวรรษ (นบ-พะ-วัด) ปีใหม่ - นภัสรพี (นะ-พัด-ระ-พี) พระอาทิตย์บนฟากฟ้า  
 32. นริฏฐ์ (นะ-ริด) ผู้เป็นที่รัก - นฤพัชร (นะ-รึ-พัด) ผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร 
 33. นวธร (นะ-วะ-ทอน) ผู้มีความสดชื่นเสมอ - นวินพรรษ (นะ-วิน-พัด)  ปีใหม่ 
 34. นิพิชฌน์ (นิ-พิด) มีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้ง - นิรันธน์ (นิ-รัน) ผู้ไม่มีกิเลส 
 35. บรรณพิทย์ (บัน-นะ-พิด) ผู้มีความรู้ด้านหนังสือ - เบญจภัทร (เบน-จะ-พัด) ผู้เจริญด้วยพร 5 ประการ 
 36. บรรณสรณ์ (บัน-นะ-สอน) ผู้มีความรู้และมั่นคง - บวรกฤษฎิ์ (บอ-วอน-กริด) ฉลาดเป็นเลิศ 
 37. บูรณ์รวิศร์ (บูน-ระ-วิด) เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่ - บูรณ์วิรัช (บูน-วิ-รัด) บริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่ง 
 38. ปรมะ (ปะ - ระ - มะ) ยอดเยี่ยม สูงสุด - ปรวีร์ (ปอ-ระ-วี) ผู้มีความกล้าหาญเหนือผู้อื่น 
 39. ปรัตถกร (ปะ-รัด-ถะ-กอน) ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม - ปรีดิกร (ปรี - ดิ- กอน) พอใจ 
 40. ปวริศร์ (ปะ-วะ-ริด) ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่ - ปรุฬห์วัชร (ปะ-รุน-วัด) เจริญอย่างแข็งแกร่ง 
 41. ปาณัสม์ (ปา-นัด) เสมอด้วยชีวิต - ปารมี (ปา-ระ-มี) มีบารมี 
 42. ปุณณภพ (ปุน-นะ-พบ) ประดุจแผ่นดินที่สมบูรณ์ - ปุณณวรรธน์ (ปุน-นะ-วัด) เต็มเปี่ยมด้วยความเจริญ 
 43. เปรมปวีณ์ (เปรม-ปะ-วี) ผู้ฉลาดเป็นที่ชื่นชอบ - เปรมินทร์ (เป-ระ-มิน) เป็นที่รักของผู้เป็นใหญ่ 
 44. พงศ์นริศร์ (พง-นะ-ริด) ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล - พงศ์ปณต (พง-ปะ-นด) เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 
 45. พนธกร (พน-ทะ-กอน) ผู้สร้างความผูกพัน - พรณรงค์ (พอน-นะ-รง) นักรบผู้ยอดเยี่ยม 
 46. พรหมพฤทธิ์ (พรม-พรึด) ผู้ฉลาดและประเสริฐ - พรหมพิริยะ (พรม-พิ-ริ-ยะ) ผู้มีความเพียรและประเสริฐ 
 47. พลสรรค์ (พล-สัน) มีพลังสร้างสรรค์ - พสิษฐ์ (พะ-สิด) ผู้ที่ดีที่สุด , ร่ำรวยที่สุด 
 48.  พิมุกต์ (พิ-มุก) ผู้หลุดพ้น - พิรุฬห์ (พิ-รุน) ความงอกงาม , ความเจริญ 
 49.  พิรชัช (พิ-ระ-ชัด) นักรบผู้กล้า - พิริยะ (พิ-ริ-ยะ) ความกล้า , นักรบ 
 50.  พิรุฬห์กร (พิ-รุน-กอน) ผู้สร้างความเจริญ - พิรุฬห์กิตติ์ (พิ-รุน-กิด) ผู้มีเกียรติและเจริญ 
 51.  พิสิษฐ์พล (พิ-สิด-พน) มีพลังดีเลิศ - พิสุทธิศักดิ์ (พิ-สุด-ทิ-สัก) สะอาดบริสุทธิ์และมีความสามารถ 
 52.  พีรกร (พี-ระ-กอน) นักรับผู้เจริญ - พีรวัศ (พี-ระ-วัด) อำนาจของผู้กล้า 
 53.  พีรทัศน์ (พี-ระ-ทัด) เส้นทางของผู้กล้า - พีรยุทธ์ (พี-ระ-ยุด) ผู้กล้าหาญในการรบ 
 54.  ภรภัทร (พอ-ระ-พัด) ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ - ภรัณยู (พะ-รัน-ยู) ผู้คุ้มครอง , ผู้ดูแล 
 55.  ภัทรกร (พัด-ทะ-ระ-กอน) ผู้สร้างสิ่งดีงาม - ภัทรดิฐ (พัด-ทระ-ดิด) ผู้ยึดมั่นในความดี 
 56.  ภาณธฤต (พาน-ทะ-ริด) ผู้ยึดมั่นในคำพูด - ภาณฤทธา (พาน-ริด-ทา) ผู้มีคำพูดที่มีอำนาจ 
 57.  ภาณุรุจ (พา-นุ-รุด) รุ่งเรือง สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ - ภาณุโรจน์ (พา-นุ-โรด) รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์ 
 58.  ภาสพิชญ์ (พาด-สะ-พิด) นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง - ภัสสกร (พัด-สะ-กอน) พระอาทิตย์ 
 59.  ภูธเรศ (พู-ทะ-เรด) ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน - ภูธีรัช (พู-ที-รัด) ผู้เป็นปราชญ์ของแผ่นดิน 
 60.  ภูมิรพี (พูม-ระ-พี) ผู้เป็นดุจดวงตะวันของแผ่นดิน - ภูริพัฒน์ (พู-ริ-พัด) ผู้ฉลาดและเจริญ 
 61.  มนต์ธัช (มน-ทัด) มีมนต์เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ - มนต์ธนัท (มน-ทะ-นัด) ผู้มีปัญญาดั่งปราชญ์ 
 62.  มรรษกร (มัด-สะ-กอน) ผู้มีความเพียร - มนัสวงศ์ (มะ-นัด-สะ-วง) ผู้เป็นดั่งดวงใจของคนในตระกูล 
 63.  เมธานินท์ (เม-ทา-นิน) นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ - เมธีนัทธ์ (เม-ที-นัด) ผูกพันกับนักปราชญ์ 
 64.  ยศวัฒน์ (ยด-สะ-วัด) ผู้มีเกียรติและรุ่งเรือง - ยศวิชญ์ (ยด-สะ-วิด) มีชื่อเสียงเพราะฉลาด 
 65.  ยุติวิชญ์ (ยุ-ติ-วิด) นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม - ยุทธพิชัย (ยุด-ทะ-พิ-ไช) มีชัยชนะในการรบ 
 66.  รพิชา (ระ-พิ-ชา) เกิดจากพระอาทิตย์ - รพีพัทธ์ (ระ-พี-พัด) ผูกพันกับพระอาทิตย์ 
 67.  รมยกร (รม-มะ-ยะ-กอน) สร้างความรื่นรมย์ - รวิดนัย (ระ-วิ-ดะ-ไน) ลูกชายพระอาทิตย์ 
 68.  รวิศ (ระ-วิด) ผู้ยิ่งใหญ่ดุจดังพระอาทิตย์ - รสวิชญ์ (รด-สะ-วิด) ผู้รู้ผู้มีเสน่ห์ 
 69.  รัฐกรณ์ (รัด-ถะ-กอน) ผู้รุ่งเรืองในแผ่นดิน - รัฐธีร์ (รัด-ที) นักปราชญ์ของบ้านเมือง 
 70.  รัฐสรณ์ (รัด-ถะ-สอน) ผู้เป็นที่พึ่งของคนในแว่นแคว้น - รัฐนันท์ (รัด-ถะ-นัน) เป็นที่ยินดีของบ้านเมือง 
 71.  รัตนธร (รัด-ตะ-นะ-ทอน) ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งมีค่ายิ่ง - รัตนพัฒน์ (รัด-ตะ-นะ-พัด) เจริญประเสริฐสุด 
 72.  รุจิรวัทน์ (รุ-จิ-ระ-วัด) รุ่งเรืองด้วยคำพูด - รุจธร (รุด-จะ-ทอน) ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง 
 73.  ลภณธร (ละ-พน-ทอน) ผู้มีทรัพย์ - ลภณวิช (ละ-พน-วิด) ผู้มีความรู้มีทรัพย์ 
 74.  ลัทธพล (ลัด-ทะ-พน) มีพลัง ทรงพลัง - ลัทธสิทธ์ (ลัด-ทะ-สิด) ได้รับแล้วซึ่งความสำเร็จ 
 75.  วนัสบดี (วะ-นัด-บอ-ดี) เจ้าป่า - วรบดินทร์ (วอ-ระ-บอ-ดิน) ยิ่งใหญ่ด้วยความดี 
 76.  วรัญญู (วะ-รัน-ยู) ผู้มีความรู้เป็นเลิศ - วริทธิ์ธร (วะ-ริด-ทอน) ผู้มีความสำเร็จเป็นเลิศ 
 77.  วิชชากร (วิด-ชา-กอน) เจริญด้วยความรู้ - วิชญวีร์ (วิด-ชะ-ยะ-วี) นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 
 78.  วิริทธิ์ (วิ-ริด) มีความสำเร็จที่ดี - วีรกร (วี-ระ-กอน) ผู้กระทำด้วยความกล้าหาญ 
 79.  ศรัณยวัฒน์ (สะ-รัน-ยะ-วัด) เป็นที่พึ่งที่เจริญ - ศรุตานันท์ (สะ-รุ-ตา-นัน) มีชื่อเสียงที่ยินดี 
 80.  ศศิร์ธา (สะ-สิ-ทา) สูงส่งดั่งจันทร์ - ศักดิเดช (สัก-ดิ-เดด) มีอำนาจ , บารมี 
 81.  ศิวัช (สิ-วัช) ก่อให้เกิดความสุข - ศิวกร (สิ-วะ-กอน) ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ 
 82.  ศุภวิท (สุบ-พะ-วิด) งดงามด้วยความรู้ - ศุรกิตติ์ (สุ-ระ-กิด) ผู้มีชื่อเสียงมีความสามารถ 
 83.  เศรษฐวิชญ์ (เสด-ถะ-วิด) ฉลาดเป็นเลิศ - เศรษฐ์สพล (เสด-สะ-พน) มีพลังยอดเยี่ยม 
 84.  สาริน (สา-ริน) ผู้มีแก่นสารสาระ - สารนิจ (สา-ระ-นิด) มีสาระเนืองนิจ 
 85.  สุธาศิน (สุ-ทา-สิน) ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา - สิรกร (สิ-ระ-กอน) เจริญเป็นยอด 
 86.  สุปวีร์ (สุ-ปะ-วี) ผู้มีความดีและกล้าหาญ - สุรธัช (สุ-ระ-ทัด) ดุจธงชัยของผู้กล้าหาญ 
 87.  อคิน (อะ-คิน) พระอาทิตย์ - อธิกร (อะ-ทิ-กอน) ผู้สร้างความยิ่งใหญ่ 
 88.  อชิระ (อะ-ชิ-ระ) คล่องแคล่ว , ว่องไว - อชิรวิชญ์ (อะ-ชิ-ระ-วิด) ฉลาดคล่องแคล่ว 
 89.  อธิน (อะ-ทิน) เชื่อฟัง , ว่านอนสอนง่าย - อธิป (อะ-ทิบ) ผู้เป็นใหญ่ 
 90.  อรัณย์ (อะ-รัน) ป่า - อริยวัตถ์ (อะ-ริ-ยะ-วัด) มีความสำเร็จที่โดดเด่น 
 91.  อริย์ธัช (อะ-ริ-ทัด) ดุจธงชัยอันประเสริฐ - อรรถาวิชญ์ (อัด-ถะ-วิด) ผู้รู้หลักการ 
 92.  อริยพล (อะ-ริ-ยะ-พน) ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ - อริญชัย (อะ-ริน-ไช) ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 
 93.  อัครา (อัก-คะ-รา) เป็นเลิศ ยอดเยี่ยม - อัครพล (อัก-คะ-ระ-พน) มีกำลังยอดเยี่ยม 
 94.  อัครัช (อัก-คะ-รัช) ผู้เกิดมาเป็นใหญ่ - อัครินทร์ (อัก-คะ-ริน) ยิ่งใหญ่เหนือความเป็นเลิศ 
 95.  อัฑฒกร (อัด-ถะ-กอน) ผู้สร้างความร่ำรวย - อัฒรัตติ์ (อัด-ทะ-รัด) เที่ยงคืน 
 96.  อาชวิน (อา-ชะ-วิน) ผู้มีความซื่อสัตย์ - อริยชัย (อะ-ริ-ยะ-ไช) มีชัยชนะที่โดดเด่น 
 97.  อำพนวัชร (อำ-พน-วัด) งามดั่งเพชร - อเนกรัชต์ (อะ-เนก-รัด) ผู้มีเงินมาก 
 98.  อินทัช (อิน-ทัด) ผู้เกิดมาเพื่อความยิ่งใหญ่ - อินทร์ธรณ์ (อิน-ทอน) ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
 99.  อินทสิทธิ์ (อิน-ทะ-สิด) มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ - อิศราวุฒิ (อิด-สะ-รา-วุด) มีความรู้เป็นใหญ่ 
 100.  เอกณัฏฐ์ (เอก-กะ-นัด) เป็นยอดนักปราชญ์ - อสมากร (อะ-สะ-มา-กอน) เจริญยอดเยี่ยม 


บทความแนะนำสำหรับคุณแม่เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย

บทความที่แนะนำ

ชื่อลูกสาว-ตั้งชื่อลูกสาว
ตั้งชื่อเล่นลูกชาย ให้ฮีโร่ตัวน้อยของคุณ
sex-after-pregnancy
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner