ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
fairy-godmother
แม่ซื้อ เป็นใคร แม่ซื้อ คือ เทวดา หรือ ผี กันแน่นะ

Enfa สรุปให้

  • แม่ซื้อ คือ ผีหรือเทวดาประจำตัวทารก ทำหน้าที่ดูแล ปกปัก รักษา ให้ทารกแข็งแรง อยู่ดี มีสุข และปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
  • แม่ซื้อ นอกจากจะมีคุณแล้ว บางครั้งก็ให้โทษด้วย เพราะอาจจะหยอกเย้า หรือเล่นกับทารกแรงเกินไป จนทำให้ทารกร้องไห้ หรือบางครั้งก็ทำให้เด็กมีอาการเจ็บป่วย
  • เชื่อกันว่าเมื่อเด็กอายุครบ 1 ปี แม่ซื้อก็จะอำลาจากเด็กคนนั้น และไปทำหน้าที่เป็นแม่ซื้อให้กับทารกคนอื่น ๆ ต่อไป

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • แม่ซื้อ คืออะไร
     • แม่ซื้อประจำวันเกิดตามความเชื่อโบราณ
     • ไหว้แม่ซื้อ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
     • แม่ซื้อจะหายไปตอนไหน

คนสมัยโบราณเชื่อกันว่า เด็กทุกคนที่เกิดมาจะมีแม่ซื้อคอยดูแล จนเมื่ออายุครบ 1 ปี แม่ซื้อจึงจะหมดหน้าที่และจากไป ในหลาย ๆ พื้นที่ยังคงสืบต่อความเชื่อเรื่องแม่ซื้อกันมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีการกราบไหว้บูชาแม่ซื้อให้ปกปักรักษาทารกให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง สุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย

แม่ซื้อ คืออะไร


แม่ซื้อ คือ เทวดาประจำทารก มีหน้าที่คอยดูแลปกปักรักษาให้ทารกอยู่ดีมีสุข ปราศจากอันตรายต่าง ๆ คอยเล่นกับทารก ทำให้ทารกหัวเราะอารมณ์ดี จะคอยอยู่ดูแลทารกตั้งแต่แรกคลอดจนครบ 1 ปีก็จะอำลาวงการไปทำหน้าที่ดูแลเด็กคนอื่น ๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในบางแห่งก็จะมีความเชื่อกันว่า แม่ซื้อ หมายถึง ผีที่ประจำทารกที่จะคอยมาหยอกล้อกับทารก หรือแกล้งทารกให้หลอนจนร้องไห้ หรือในบางครั้งหากเด็กมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออยู่ดี ๆ ก็ไม่สบายอย่างหนักขึ้นมา ก็เชื่อกันว่าแม่ซื้อนั้นเอ็นดูทารกคนนั้นมากจนต้องการจะนำไปอยู่ด้วย

แม่ซื้อมีจริงไหม

เนื่องจากไม่เคยมีใครได้ยกไมค์ไปสัมภาษณ์กับแม่ซื้อตัวเป็น ๆ ได้ ดังนั้น เราจึงอาจสรุปจบกันแบบไว ๆ ได้เลยว่า แม่ซื้อไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง เป็นเพียงมายาคติและความเชื่อของคนสมัยก่อนเท่านั้น ซึ่งก็เหมือนกับการที่เราเชื่อในเรื่องของเทพต่าง ๆ โดยที่ไม่มีใครได้เห็นเทพองค์นั้นตัวเป็น ๆ ปรากฎให้เห็น

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความเชื่อเรื่องแม่ซื้อนั้นนำมาซึ่งความสบายใจของพ่อแม่ที่เชื่อว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยดูแลปกปักรักษาทารกให้อยู่ดีมีสุข เติบโตแข็งแรง เลี้ยงง่าย และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

แม่ซื้อตามวันเกิด ตามความเชื่อโบราณ


ในภาคเหนือและภาคกลาง เชื่อกันว่ามีแม่ซื้อประจำวันทั้ง 7 ดังนี้

  • แม่ซื้อประจำตัวเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ชื่อว่า "วิจิตรมาวรรณ" มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง
  • แม่ซื้อประจำตัวเด็กที่เกิดวันจันทร์ ชื่อว่า "วรรณนงคราญ" มีหัวเป็นม้า มีผิวกายสีขาวนวล
  • แม่ซื้อประจำตัวเด็กที่เกิดวันอังคาร ชื่อว่า "ยักษบริสุทธิ์” มีหัวเป็นควาย มีผิวกายสีชมพู
  • แม่ซื้อประจำตัวเด็กที่เกิดวันพุธ ชื่อว่า "สามลทัศ" มีหัวเป็นช้าง มีผิวกายสีเขียว
  • แม่ซื้อประจำตัวเด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อว่า "กาโลทุกข์" มีหัวเป็นกวาง มีผิวกายสีเหลืองอ่อน
  • แม่ซื้อประจำตัวเด็กที่เกิดวันศุกร์ ชื่อว่า "ยักษ์นงเยาว์" มีหัวเป็นโค มีผิวกายสีฟ้าอ่อน
  • แม่ซื้อประจำตัวเด็กที่เกิดวันเสาร์ ชื่อว่า "เอกาไลย์" มีหัวเป็นเสือ มีผิวกายสีดำ ทุกตนสวมเสื้อผ้าสีทอง

ไหว้แม่ซื้อ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง


ขั้นตอนการไหว้แม่ซื้อนั้นไม่มีขั้นตอนที่เฉพาะเจาจง บางพื้นที่ก็จะทำเพียงการจุดธูปและอธิษฐานบอกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ เจ้าที่ เจ้าทาง แม่ซื้อ ในวันแรกที่พาทารกกลับมาบ้าน เพื่อแจ้งว่าเด็กคนนี้เป็นใคร ชื่ออะไร ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกันดูแลปกปักรักษาทารกคนนี้ให้ปลอดภัย

หรือในบางแห่งก็อาจจะมีการไหว้ด้วยบายศรี ดอกไม้ธูปเทียน อาหารคาวหวาน ผลไม้ เหล้า และทำการบอกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม่ซื้อให้มาช่วยดูแลทารกน้อย

หรือบางพื้นที่ก็จะไหว้แม่ซื้อด้วยการจัดเครื่องบัตรพลี เหล้า และข้าวปลาอาหารใส่กระทง เพื่อทำขวัญเด็กและเรียกแม่ซื้อให้มาช่วยดูแลคุ้มครองทารก

แม่ซื้อจะหายไปตอนไหน


เชื่อกันว่าเมื่อเด็กอายุครบ 1 ปี แม่ซื้อก็จะจากลาเด็กเพื่อไปทำหน้าที่เป็นแม่ซื้อดูแลทารกคนอื่น ๆ ต่อไป เรียกได้ว่าเมื่อเป็นแม่ซื้อแล้ว ก็จะยังคงทำหน้าที่เป็นแม่ซื้อตลอดไป ไม่มีวันหยุดพักร้อนแต่อย่างใด เป็นพี่เลี้ยงมือหนึ่งที่บริการทุกระดับประทับใจอย่างแท้จริง

คุยกับแม่ซื้อคืออะไร

อาการคุยกับแม่ซื้อ มักจะใช้อธิบายถึงกรณีที่ทารกชอบพูดคนเดียวทั้ง ๆ ที่บริเวณนั้นไม่มีใครอยู่ด้วย มีเพียงทารกอยู่คนเดียว แต่กลับหัวเราะอย่างสนุกสนาน ราวกับมีคนกำลังเล่นหยอกล้อด้วย คนสมัยก่อนจึงเชื่อว่าหากอยู่ดี ๆ เด็กก็พูดหรือหัวเราะขึ้นมาทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดกับเด็กในเวลานั้นแสดงว่าแม่ซื้อกำลังมาเล่นและพูดคุยกับเด็ก  

ส่วนในปัจจุบันนี้ หากบุคคลใดก็ตามยืนพูดพึมพำอยู่คนเดียว ก็จะถูกเรียกว่า กำลังคุยอยู่กับแม่ซื้อ นั่นเอง

เลือกโภชนาการที่มี MFGM ช่วยให้ลูกน้อยมี IQ ที่เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ปีแรก

MFGM หรือ Milk Fat Globule Membrane เป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมแม่ ประกอบด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด อย่างสฟิง โกไมอิลีน ฟอสโฟลิปิด แกงกลิโอไซต์ ซึ่งเป็นกลุ่มสารอาหารที่มีส่วนช่วยสำคัญต่อการเสริมพัฒนาการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านสติปัญญาและความจำ เด็กควรได้รับโภชนาการ MFGM จากนมแม่อย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาการทาง IQ/EQ ที่เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ปีแรก 


บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

บทความที่แนะนำ

twin-baby-names
ชื่อเจ้าหญิงดิสนีย์ เจ้าหญิงบาร์บี้ ไอเดียดี ๆ ตั้งชื่อให้ลูกสาว
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner