ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด เมษายน 2567
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2567 ฤกษ์ดีมหามงคลรับปีมังกรทอง

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2567

แนะนำวันที่ 1, 2, 8, 10, 19, 27
 

ฤกษ์ผ่าคลอด เมษายน 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด เมษายน 2567 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 00:27 น. จะตกในสมโณฤกษ์ เชษฐานักษัตร ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยร่าเริง แจ่มใส จุดเด่นเป็นคนปราดเปรียวว่องไว เรียนรู้เก่ง มีความรู้รอบตัว ช่างสื่อสาร

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 00:27 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ มูละนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยช่างคิด ช่างสังเกต จุดเด่นเป็นคนอ่อนโยน นิ่มนวล มีน้ำใจ อ่อนนอกแข็งใน มีความกล้าหาญอย่างคาดไม่ถึง ทำงานยากๆ ได้ดี

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันจันทร์

          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวเดช
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวศรี
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมูละ
          • ราหู (8) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมนตรี
          • อาทิตย์ (1) เป็นกาลกิณี

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันอังคาร แรม 9 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันราชาโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 00:43 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ มูละนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยรักความก้าวหน้า เรียนรู้ลึกซึ้ง จุดเด่นจะมีความจำดี เป็นคนมีมานะอดทน รักเกียรติ สามารถทำงานใหญ่ได้ มีภาวะผู้นำสูง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 00:43 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ปุรพษาฒนักษัตร ดาวศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยร่าเริง อารมณ์ดี จุดเด่นเป็นคนมีเสน่ห์ สุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภเสมอ มีมรดกทรัพย์สิน ฐานะดี ทำกิจการค้าได้เก่ง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอังคาร

          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวอายุ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวเดช
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวศรี
          • ราหู (8) เป็นดาวมูละ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวอุตสาหะ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นกาลกิณี

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันจันทร์ แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 11:43 น. จะตกในราชาฤกษ์ อุตตรภัทรนักษัตร ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยมั่นคง ช่างคิด จุดเด่นเป็นคนแยกแยะเก่ง ระบบประสาทว่องไว แต่ก็ทำงานภาคปฏิบัติได้ดี มีความฉลาดเลือก มีภาวะผู้นำ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 11:43 น.จะตกในสมโณฤกษ์ เรวดีนักษัตร ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยร่าเริง เข้ากับคนง่าย จุดเด่นจะเป็นที่ชื่นชอบในวงสังคม เป็นคนปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ จิตใจใฝ่ดี เรียนรู้เก่ง มีทักษะในการสื่อสาร ได้รับความเอ็นดูเมตตา

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันจันทร์

          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวเดช
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวศรี
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมูละ
          • ราหู (8) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมนตรี
          • อาทิตย์ (1) เป็นกาลกิณี

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันพุธ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันอำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 06:37 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ อัศวินีนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยช่างคิดลึกซึ้ง จุดเด่น จะมีทักษะทางภาษา การสื่อสาร เข้าสังคมเก่ง เรียนรู้เร็ว อยู่ได้ในทุกรูปแบบ เอาตัวรอดได้ดี ยามคับขันจะตัดสินใจเก่ง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 06:37 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร ดาวศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน มีอุปนิสัยรักศิลปะ อ่อนโยน จุดเด่นที่ความฉลาดในการเรียนรู้ มีเสน่ห์ต่อผู้คนรอบข้าง มีฐานะดี หรือหากครอบครัวเดิมไม่มีฐานะมาก จะสามารถสร้างฐานะได้ด้วยตนเอง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพุธ

          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวเดช
          • ราหู (8) เป็นดาวศรี
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมูละ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวอังคาร (3) เป็นกาลกิณี

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 12:27 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ มาฆะนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยกล้าหาญ กล้าแสดงออก จุดเด่นจะเป็นคนมีความคิดล้ำสมัย แปรความคิดเป็นรูปธรรม ทำการค้าเก่ง มักมีทรัพย์มรดกรอท่า จะได้คู่ดี

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 12:27 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ บุรพผลคุนีนักษัตร ดาวศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยกล้าหาญ มีเมตตา จุดเด่น จะมีวุฒิภาวะ แยกแยะเก่ง มีเหตุผล สามารถทำงานใหญ่ๆ ได้ดี หากมีหัวหน้าเจ้านายจะได้รับการส่งเสริมด้วยรักใคร่ ถ้าทำกิจการส่วนตัวจะค้าขายเก่ง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันศุกร์

          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวบริวาร
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอายุ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวเดช
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวศรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมูละ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมนตรี
          • ราหู (8) เป็นกาลกิณี

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 05:10 น. จะตกในราชาฤกษ์ อนุราธะนักษัตร ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยจริงจัง มั่นคง จุดเด่นมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ เป็นคนดวงแข็ง ศัตรูแพ้ภัยไปเอง เอาชนะอุปสรรคได้เก่ง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 05:10 น. จะตกในสมโณฤกษ์ เชษฐานักษัตร ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยรักความยุติธรรม ปราดเปรียว จุดเด่นจะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สูง พลิกแพลงเก่ง อายุยืน มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง หากรับราชการจะรุ่งเรือง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันเสาร์

          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอายุ
          • ราหู (8) เป็นดาวเดช
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวศรี
          • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวมูละ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นกาลกิณี

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2567 ไม่เกินเวลา 14.07 น. - 13 เมษายน 2567 ไม่เกินเวลา 22.35 น. จะมีราศีมีน
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 ไม่เกินเวลา 22.35 น. - 14 พฤษภาคม 2567 ไม่เกินเวลา 19.24 น. จะมีราศีเมษ

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนเมษายน 2567 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 10, 19, 29 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือ จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 11, 20, 30 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือ จะเกิดในโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 12, 21 จะเกิดในโจโรฤกษ์ หรือ จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 13, 22 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 14 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 23 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ตลอดวัน
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 15, 25 จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 16, 26 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือ จะเกิดในราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 17, 27 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือ จะเกิดในสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 18, 28 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือ จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2567

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner