ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด พฤษภาคม 2567
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567 ฤกษ์ดีมหามงคลรับปีมังกรทอง

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567

แนะนำวันที่ 2, 3, 7, 16, 17, 21
 

ฤกษ์ผ่าคลอด พฤษภาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด พฤษภาคม 2567 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 04:41 น. จะตกใน ภูมิปาโลฤกษ์ ศรวณะนักษัตร จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยกล้าหาญ จุดเด่นเป็นคนใจเย็น มีวุฒิภาวะ มีรายละเอียด พูดจาไพเราะ บริหารการเงินเก่ง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 04:41 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ ธนิษฐานักษัตร อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยว่องไว มีไหวพริบ เข้าสังคมเก่ง จุดเด่นจะเป็นคนกล้าหาญ ไม่กลัวใคร เข้าสังคมได้หลากหลาย มีเสน่ห์สำหรับคนที่ได้พบปะ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพฤหัสบดี

          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวบริวาร
          • ราหู (8) เป็นดาวอายุ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเดช
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวศรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมูละ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นกาลกิณี

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 03:19 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ ธนิษฐานักษัตร อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยร่าเริง ปราดเปรียว ขยันขันแข็ง จุดเด่นจะเป็นคนสุขภาพดี มีทรัพย์สินฐานะดี ทำงานเชิงรุกเก่ง มีไหวพริบรอบด้าน

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 03:19 น. จะตกในเทวีฤกษ์ ศตภิษัชนักษัตร ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยกล้าคิดกล้าทำ สื่อสารเก่ง จุดเด่นจะเป็นคนมีพลังอำนาจในตัว ใช้คำพูดวาจาเก่ง มีมานะอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันศุกร์

          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวบริวาร
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอายุ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวเดช
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวศรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมูละ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมนตรี
          • ราหู (8) เป็นกาลกิณี

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันอังคาร แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 17.03 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ อัศวินีนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยช่างคิด เรียนรู้เก่ง ความจำดี จุดเด่นจะเป็นคนหาเงินเก่ง ฉลาดเฉลียว มีปัญญาสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานได้หลากหลาย

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 17.03 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยอ่อนโยน ร่าเริง มีเมตตา จุดเด่นจะเป็นคนปรับตัวเก่ง มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกที่มีเสน่ห์ เข้าสังคมได้ดี มีไหวพริบทางการทำธุรกิจ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอังคาร

          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวอายุ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวเดช
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวศรี
          • ราหู (8) เป็นดาวมูละ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวอุตสาหะ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นกาลกิณี

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 9 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 19.44 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ มาฆะนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยอดทน เข้มแข็ง ยืดหยุ่นตามสถานการณ์เก่ง จุดเด่นจะเป็นคนฉลาด มีปัญญา เก่งวิชาการ ทำงานได้ดีทั้งภาครัฐหรือเอกชน

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 19.44 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ บุรพผลคุนีนักษัตร ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยมั่นคง รักศิลปะ อ่อนโยน จุดเด่นจะเป็นคนวิเคราะห์เก่ง สื่อสารเก่ง ทำธุรกิจได้ดี มีความรู้สูง เก่งงานวิชาการ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพฤหัสบดี

          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวบริวาร
          • ราหู (8) เป็นดาวอายุ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเดช
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวศรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมูละ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นกาลกิณี

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 22.49 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ บุรพผลคุนีนักษัตร ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยมั่นคง หนักแน่น จุดเด่นจะเป็นคนมีความรู้สูง เด่นทางการศึกษาและวิชาการ หากทำธุรกิจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงจากความคิดสร้างสรรค์

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 22.49 น. จะตกในโจโรฤกษ์ อุตรผลคุนีนักษัตร อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยใจกล้า เข้าสังคมเก่ง เรียนรู้เร็ว จุดเด่นจะเป็นคนมีมานะอดทน หนักเอาเบาสู้ ขยันหาเงิน ไม่กลัวความลำบาก ทำงานเก่ง ใจเด็ดขาด

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันศุกร์

          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวบริวาร
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอายุ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวเดช
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวศรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมูละ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมนตรี
          • ราหู (8) เป็นกาลกิณี

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 14 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค วันธงชัย

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 07.17 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ จิตรานักษัตร อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยช่างคิด รักพวกพ้อง กตัญญูรู้คุณคน จุดเด่นจะเป็นคนที่พึ่งพาได้ มีความกล้าหาญ เด็ดขาด ไม่กลัวความลำบาก สู้ชีวิตเต็มที่

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07.17 น. จะตกในเทวีฤกษ์ สวาตีนักษัตร ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยรักความสะดวกสบาย มีคุณธรรม ใจเมตตา จุดเด่นเป็นคนมีความรู้กว้างขวาง มีไหวพริบทางธุรกิจ สามารถประสบความสำเร็จได้จากสิ่งที่ลงมือทำ จะมีเพื่อนฝูงมาก

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอังคาร

          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวอายุ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวเดช
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวศรี
          • ราหู (8) เป็นดาวมูละ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวอุตสาหะ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นกาลกิณี

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.35 - 14 พฤษภาคม 2567 ไม่เกินเวลา 19.23 จะมีราศีเมษ
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.24 - 15 มิถุนายน 2567 ไม่เกินเวลา 01.57 น. จะมีพฤษภ

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 9, 19, 28 จะเกิดในโจโรฤกษ์ หรือ จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 18 จะเกิดในโจโรฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 10, 20, 29  จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 11, 21, 30  จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 12, 22, 31   จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 13, 23 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือ จะเกิดในราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 14, 24,  จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือ จะเกิดในสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 15, 25 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือ จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2567

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner