ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด มิถุนายน 2567
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567 ฤกษ์ดีมหามงคลรับปีมังกรทอง

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567

แนะนำวันที่ 2, 3, 4, 7, 11
 

ฤกษ์ผ่าคลอด มิถุนายน 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด มิถุนายน 2567 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 04.46 น. จะตกในราชาฤกษ์ อุตตรภัทรนักษัตร เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยมั่นคง หนักแน่น มีความรับผิดชอบสูง จุดเด่นจะเป็นคนไม่กลัวงานหนัก ปรับตัวเก่ง คำนวณเก่ง ทำงานยากๆ ได้สำเร็จ มีภาวะผู้นำ คิดเป็นระบบ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 04.46 น. จะตกในสมโณฤกษ์ เรวดีนักษัตร พุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยกล้าหาญ มั่นคง เข้มแข็ง จุดเด่นจะเป็นคนว่องไว ใช้คำพูดเก่ง สื่อสารเก่ง มีทรัพย์มรดก สร้างฐานะด้วยตนเองหรือได้ผู้อุปถัมภ์

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอาทิตย์

          • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอายุ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวเดช
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวศรี
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวมูละ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ราหู (8) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นกาลกิณี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันจันทร์ แรม 12 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 03.11 น. จะตกในสมโณฤกษ์ เรวดีนักษัตร พุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยช่างคิด วิเคราะห์เก่ง เป็นนักปฏิบัติ จุดเด่นจะเป็นคนช่างคิด มีไหวพริบทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น จิตใจดีมีเมตตา รักญาติพี่น้อง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 03.11 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ อัศวินีนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยใจดีมีเมตตา พูดจริงทำจริง จุดเด่นจะเป็นคนปรับตัวเก่ง ถือสัจจะในคำพูด มีความยุติธรรม เป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องได้

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันจันทร์

          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวเดช
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวศรี
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมูละ
          • ราหู (8) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมนตรี
          • อาทิตย์ (1) เป็นกาลกิณี

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันธงชัย

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 01.35 น. จะตกใน ทลิทโทฤกษ์ อัศวินีนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยใจดีมีเมตตา มีความยุติธรรม จุดเด่นจะเป็นคนเก่งทางวิชาการ เข้ารับราชการดี หากทำธุรกิจจะได้คนช่วยสนับสนุนมาก มีความคิดสร้างสรรค์สูง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 01.35 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยรักศิลปะ จิตใจมั่นคง จุดเด่นจะเป็นคนรักเกียรติ มีเสน่ห์กับผู้คนที่ได้พบปะร่วมงาน มีการปรับตัวเหมาะสมตามกาลเทศะเสมอ เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบทางการศึกษา

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอังคาร

          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวอายุ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวเดช
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวศรี
          • ราหู (8) เป็นดาวมูละ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวอุตสาหะ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นกาลกิณี

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันราชาโชค ชัยโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 21.13 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ มฤคศิระนักษัตร อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยร่าเริง ขยัน มั่นคง จุดเด่นจะเป็นคนแข็งแรง สุขภาพดี หากป่วยไข้จะฟื้นตัวเร็ว มักได้อยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ มองหาโอกาสทางธุรกิจเก่ง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 21.13 น. จะตกในเทวีฤกษ์ อารทรานักษัตร ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยรักศิลปะ นุ่มนวล ฉลาดคิด จุดเด่นจะเป็นคนมีเสน่ห์ มิตรสัมพันธ์ดี มักได้รับความร่วมมือมาก ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู ได้ญาติพี่น้องช่วยเหลือเสมอ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันศุกร์

          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวบริวาร
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอายุ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวเดช
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวศรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมูละ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมนตรี
          • ราหู (8) เป็นกาลกิณี

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันธงชัย

เด็กเกิดวันนี้ สมโณฤกษ์ อาศเลษะนักษัตร ตลอดวัน พุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยฉลาด มีความรู้ มีปัญญา จุดเด่นจะเป็นคนมีความคิดถูกต้องในหลักการ มักได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอังคาร

          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวอายุ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวเดช
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวศรี
          • ราหู (8) เป็นดาวมูละ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวอุตสาหะ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นกาลกิณี

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.24 - 15 มิถุนายน 2567 ไม่เกินเวลา 01.57 น. จะมีพฤษภ
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 01.58 น. - 16 กรกฎาคม 2567 ไม่เกินเวลา 12.48 น. จะมีราศีเมถุน

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนมิถุนายน 2567 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 9, 19, 28  จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือ จะเกิดในราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 10, 20, 29 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือ จะเกิดในสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 21, 30 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือ จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือ ในโจโรฤกษ์ หรือ ภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 11 จะเกิดในสมโณฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 22 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือ จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 23 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือ ในโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 16, 25 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 17, 26 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 18, 27 จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2567

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner