ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด กันยายน 2567
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2567 ฤกษ์ดีมหามงคลรับปีมังกรทอง

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2567

แนะนำวันที่ 5, 7, 8, 21, 28
 

ฤกษ์ผ่าคลอด กันยายน 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด กันยายน 2567 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 3 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันมหาสิทธิโชค วันธงชัย

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 07.45 น. จะตกในโจโรฤกษ์ อุตรผลคุนีนักษัตร อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ มีอุปนิสัยกล้าหาญ จุดเด่นเป็นคนกล้าแสดงออก มีความเข้มแข็ง ร่าเริง มีภาวะผู้นำสูง ตัดสินใจเด็ดขาด

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07.45 น. จะตกในภูมิปาโลฤกษ์ หัสตะนักษัตร จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ มีอุปนิสัยใจเร็ว จริงจัง จุดเด่นเป็นคนมีเหตุผลสำหรับคนอื่น แต่ก็เป็นตัวของตัวเอง มีความสุภาพอ่อนโยน เรียนรู้เก่ง ประสาทสัมผัสไว

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพฤหัสบดี

          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวบริวาร
          • ราหู (8) เป็นดาวอายุ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเดช
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวศรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมูละ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นกาลกิณี

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันราชาโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 14.05 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ จิตรานักษัตร อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ มีอุปนิสัยตื่นตัวสูง จริงจังกับชีวิต จุดเด่นจะเป็นคนกล้าสู้กล้าลุย กล้าผจญภัย มีความคิดเป็นของตนเอง จะมีเพื่อนฝูงมาก เด่นในวงสังคม

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 14.05 น. จะตกในเทวีฤกษ์ สวาตีนักษัตร ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ มีอุปนิสัยร่าเริง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีเสน่ห์ในตัวตน จุดเด่นจะเป็นคนได้ความร่วมมือง่าย มีเพื่อนฝูงมาก ได้ผู้อุปถัมภ์ ทำธุรกิจเก่ง มีทรัพย์มรดก

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันเสาร์

          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอายุ
          • ราหู (8) เป็นดาวเดช
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวศรี
          • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวมูละ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นกาลกิณี

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันราชาโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 17.01 น. จะตกในเทวีฤกษ์ สวาตีนักษัตร ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ มีอุปนิสัยร่าเริง เข้ากับคนเก่ง มีหัวคิดทางธุรกิจ จุดเด่นจะเป็นคนประนีประนอม สื่อสารเก่ง มีเสน่ห์สำหรับผู้พบเห็น

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 17.01 น. จะตกในเพชฌฆาตฤกษ์ วิสาขะนักษัตร พฤหัสเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ มีอุปนิสัยใจกล้า มีความชัดเจนในตัวเอง จุดเด่นจะเป็นคนใจถึงพึ่งได้ ให้ความสำคัญกับคุณธรรมน้ำมิตร มีจิตใจเมตตา แต่ก็มีภาวะผู้นำสูง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอาทิตย์

          • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอายุ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวเดช
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวศรี
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวมูละ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ราหู (8) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นกาลกิณี

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 04.13 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ อัศวินีนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ อุปนิสัยช่างคิด ชอบการเรียนรู้ จุดเด่นจะเป็นคนมีความคิดลึกซึ้งซับซ้อน ความคิดกว้างไกล มีพรสวรรค์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ แม้ไม่แสดงออกให้เห็นภายหลัง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 04.13 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ มีอุปนิสัยใจเย็น หนักแน่น จุดเด่น จะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางใจ มีความคิดเชิงบวกสูง หากพบความขัดแย้งจะใช้เหตุผลกว่าอารมณ์ มักมีผู้เกรงใจ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันเสาร์

          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอายุ
          • ราหู (8) เป็นดาวเดช
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวศรี
          • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวมูละ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นกาลกิณี

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2567

ตรงกับวันเสาร์ แรม 11 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 02.51 น. จะตกในราชาฤกษ์ ปุษยะนักษัตร เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ มีอุปนิสัยจริงจัง รับผิดชอบ จุดเด่น จะเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีมานะอดทน มีความประณีตในงานฝีมือ เป็นนักปฏิบัติ สู้งานหนักได้ดี มีผู้คนยกย่องในความสามารถ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 02.51 น. จะตกในสมโณฤกษ์ อาศเลษะนักษัตร พุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ มีอุปนิสัยช่างสังเกต ละเอียดถี่ถ้วน จุดเด่นจะเป็นคนว่องไวทั้งในความคิดและการกระทำ มักมีผู้ส่งเสริมสนับสนุน มีพรสวรรค์ด้านภาษาหรือทักษะการสื่อสาร ปรับตัวเก่งกับการเปลี่ยนแปลง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันเสาร์

          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอายุ
          • ราหู (8) เป็นดาวเดช
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวศรี
          • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวมูละ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นกาลกิณี

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 21.15 น. - 16 กันยายน 2567 ไม่เกิน 21.12 น. จะมีราศีสิงห์
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 21.13 น. - 17 ตุลาคม 2567 ไม่เกินเวลา 09.12 น. จะมีราศีกันย์

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนกันยายน 2567 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 11, 20, 29 จะเกิดใน จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือจะเกิดในทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ตลอดวัน
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 12, 21, 30 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือ จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 13, 22 จะเกิดจะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือ จะเกิดในโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 14, 23 จะเกิดในโจโรฤกษ์ หรือ จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 15 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 16, 24 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 17, 25 จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 26 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ตลอดวัน
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 18, 27 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือ จะเกิดในราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่10, 19, 28 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือ จะเกิดในสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2567

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner