ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด กุมภาพันธ์ 2567
ฤกษ์ผ่าคลอด 2567 เดือนกุมภาพันธ์

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แนะนำวันที่ 5, 7, 13, 22, 24
 

ฤกษ์ผ่าคลอด กุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด กุมภาพันธ์ 2567 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ตรงกับวันจันทร์ แรม 11 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 09:24 น. จะตกในราชาฤกษ์ อนุราธะนักษัตร ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร มีอุปนิสัยเข้มแข็ง มั่นคง จุดเด่น เป็นคนจริงจัง มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ มีหลักการ ทำงานภาคปฏิบัติได้ดี ทำงานใหญ่ได้สำเร็จ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 09:24 น.จะตกในสมโณฤกษ์ เชษฐานักษัตร ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร มีอุปนิสัยรับผิดชอบ เข้มแข็ง จุดเด่น มีภาวะผู้นำสูง สื่อสารได้ดี จับประเด็นเก่ง สุขภาพแข็งแรง หากป่วยไข้จะหายเร็ว มีความสำเร็จในการงาน

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันจันทร์

          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวเดช
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวศรี
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมูละ
          • ราหู (8) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมนตรี
          • อาทิตย์ (1) เป็นกาลกิณี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ตรงกับวันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 07:58 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ มูละนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร มีอุปนิสัยปราดเปรียวว่องไว จุดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีความรับผิดชอบ มักได้รับมอบหมายงานสำคัญ เป็นผู้นำได้ ประสานงานมีประสิทธิภาพ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07:58 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ปุรพษาฒนักษัตร ดาวศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร มีอุปนิสัยสุภาพ จุดเด่น จะเป็นที่รักของผู้คนรอบข้าง มีความซื่อตรง รักความยุติธรรม มีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือ สร้างฐานะได้ด้วยตนเอง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพุธ

          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวเดช
          • ราหู (8) เป็นดาวศรี
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมูละ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวอังคาร (3) เป็นกาลกิณี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 4 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 14:06 น. จะตกในราชาฤกษ์ อุตตรภัทรนักษัตร ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศี มังกร มีอุปนิสัยมั่นคง เด็ดเดี่ยว จุดเด่น มีความกล้าหาญ รับผิดชอบ ทำงานภาคปฏิบัติได้ดี จะสำเร็จการศึกษาในระดับสูง มีตำแหน่งสูง หากมีความมานะพยายาม

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 14:06 น. จะตกในสมโณฤกษ์ เรวดีนักษัตร ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศี มังกร มีอุปนิสัยปรับตัวเก่ง จุดเด่น สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ มีอำนาจในตนเอง ฉลาดเฉลียว เป็นผู้นำได้ ทำงานได้หลายรูปแบบ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอังคาร

          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวอายุ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวเดช
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวศรี
          • ราหู (8) เป็นดาวมูละ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวอุตสาหะ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นกาลกิณี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 18:14 น. จะตกในราชาฤกษ์ ปุษยะนักษัตร ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศี กุมภ์ มีอุปนิสัยช่างเรียนรู้ ฉลาดเฉลียว จุดเด่นจะเป็นคนมีมานะพยายาม รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองเก่ง ทำงานได้ทั้งทางปฏิบัติและทฤษฎี ความคิดก้าวหน้า

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 18:14 น. จะตกในสมโณฤกษ์ อาศเลษะนักษัตร ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกุมภ์ มีอุปนิสัยปราดเปรียว คล่องแคล่ว จุดเด่นที่การสื่อสาร มีความรู้รอบตัว เพื่อนฝูงมาก เป็นที่รักของหัวหน้านายงาน หากรับราชการจะได้ตำแหน่งดี หากทำธุรกิจส่วนตัวจะขยายธุรกิจเก่ง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพฤหัสบดี

          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวบริวาร
          • ราหู (8) เป็นดาวอายุ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเดช
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวศรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมูละ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นกาลกิณี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค วันปุรณมี

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 23:51 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ มาฆะนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกุมภ์ มีอุปนิสัยชอบความแปลกใหม่ แหวกแนว จุดเด่นที่การปรับตัวเก่ง พลิกแพลงเร็ว เรียนรู้เร็ว ทำอาชีพได้หลากหลาย จิตใจมั่นคงกว่าที่คนอื่นคิด มีอิสระทางความคิด

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 23:51 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ บุรพผลคุนีนักษัตร ดาวศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกุมภ์ มีอุปนิสัยรักเพื่อนพ้อง สนุกสนาน จุดเด่น เป็นคนมีความสุขง่าย มีโชคการเงิน มีทร้พย์มรดก แม้ประสบปัญหาจะเอาตัวรอดได้

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันเสาร์

          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอายุ
          • ราหู (8) เป็นดาวเดช
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวศรี
          • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวมูละ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นกาลกิณี

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เกินเวลา 17.14 น. จะมีราศีมังกร
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เกินเวลา 17.14 น. - 14 มีนาคม 2567 ไม่เกินเวลา 14.07 น. จะมีราศีกุมภ์

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 10, 19, 28 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 11, 20, 29 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 12, 21, 30 จะเกิดในโจโรฤกษ์ หรือ จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4,13, 22 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 31 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ตลอดวัน
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5,14, 23 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 15, 24 จะเกิดในเทวีฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 16, 25 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 17, 26 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือ จะเกิดในสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 27 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือ จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2567

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner