ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด ตุลาคม 2567
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2567 ฤกษ์ดีมหามงคลรับปีมังกรทอง

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2567

แนะนำวันที่ 14, 18, 21, 23, 24
 

ฤกษ์ผ่าคลอด ตุลาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด ตุลาคม 2567 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 04.22 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ ธนิษฐานักษัตร อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ มีอุปนิสัยใจแข็ง ซื่อตรง จุดเด่น เป็นคนมีรายละเอียด ช่างสังเกต ไม่ปล่อยผ่านแม้เรื่องเล็กน้อย รักษาผลประโยชน์เก่ง กล้าหาญ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 04.22 น. จะตกในเทวีฤกษ์ ศตภิษัชนักษัตร ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ มีอุปนิสัยเจ้าความคิด เรียนรู้เร็ว จุดเด่นจะเป็นคนปราดเปรียวว่องไว มีความรู้ภาษาดี สื่อสารเก่ง มีรายละเอียด ทำงานได้ทั้งงานประณีตและที่ต้องการความเร็ว มีไหวพริบทางการค้า

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันจันทร์

          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวเดช
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวศรี
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมูละ
          • ราหู (8) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมนตรี
          • อาทิตย์ (1) เป็นกาลกิณี

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันราชาโชค ชัยโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 14.57 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ อัศวินีนักษัตร พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยรักความยุติธรรม ตรงไปตรงมา จุดเด่นเป็นคนจับประเด็นเก่ง ว่องไว มีความคิดเฉียบแหลม เรียนรู้เร็ว พลิกแพลงได้ มีความคิดสร้างสรรค์สูง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 14.57 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยสนุกสนาน รื่นเริง ไม่ถือโกรธ จุดเด่นจะเป็นคนปรับตัวเป็น อยู่ร่วมกับความหลากหลายได้ แต่มีใจรักความยุติธรรม เข้าสังคมเก่ง ใจกล้า มีทักษะในการอยู่ร่วม

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันศุกร์

          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวบริวาร
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอายุ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวเดช
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวศรี
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมูละ
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมนตรี
          • ราหู (8) เป็นกาลกิณี

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 08.21 น. จะตกในภูมิปาโลฤกษ์ โรหิณีนักษัตร จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยใจดี มีเมตตา จุดเด่นจะเป็นคนจิตใจมั่นคงกว่าที่คิด หนักแน่น มีเหตุผล มีความเมตตา เห็นใจผู้อื่น มักมีทรัพย์สินมาก

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 08.21 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ มฤคศิระนักษัตร อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยปรับตัวเก่ง รวดเร็วว่องไว จุดเด่นจะเป็นคนเข้าสังคมเก่ง มีเสน่ห์สำหรับผู้พบปะ มีไหวพริบในการเจรจาและค้าขาย แสวงหาความร่วมมือได้ดี สื่อสารเก่ง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันจันทร์

          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวเดช
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวศรี
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวมูละ
          • ราหู (8) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมนตรี
          • อาทิตย์ (1) เป็นกาลกิณี

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันราชาโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 07.09 น. จะตกในเทวีฤกษ์ อารทรานักษัตร ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยใจเร็ว ว่องไว ไม่ยอมแพ้ง่าย จุดเด่นจะเป็นคนชาญฉลาด ไหวพริบดี สื่อสารเก่ง มีความคิดของตัวเอง ชัดเจนในสิ่งที่ตนเองต้องการ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07.09 น. จะตกในเพชฌฆาตฤกษ์ ปุนัพสุนักษัตร พฤหัสเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยรักความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จุดเด่น จับประเด็นได้เร็ว รักความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครเอาเปรียบ รู้ทันคนเก่ง จิตใจหนักแน่น เด็ดขาด

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพุธ

          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวบริวาร
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอายุ
          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวเดช
          • ราหู (8) เป็นดาวศรี
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมูละ
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวอังคาร (3) เป็นกาลกิณี

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 7 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 07.46 น. จะตกในเพชฌฆาตฤกษ์ ปุนัพสุนักษัตร พฤหัสเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยชอบความท้าทาย กล้าหาญ จุดเด่น ไม่กลัวการต่อสู้แข่งขัน พร้อมสู้เพื่อชัยชนะ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานใหญ่ได้ดี ใจคอมั่นคงหนักแน่น เด็ดขาด

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07.46 น. จะตกในราชาฤกษ์ ปุษยะนักษัตร (ฤกษ์ที่ 8) เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ มีอุปนิสัยช่างวิเคราะห์ มีหลักการ จุดเด่นจะมีภาวะผู้นำสูง เด็ดเดี่ยว มีหลักการชัดเจน มีเหตุผล เป็นนักปฏิบัติ สามารถควบคุมงานได้ดี

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพฤหัสบดี

          • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวบริวาร
          • ราหู (8) เป็นดาวอายุ
          • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเดช
          • อาทิตย์ (1) เป็นดาวศรี
          • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมูละ
          • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอุตสาหะ
          • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมนตรี
          • ดาวเสาร์ (7) เป็นกาลกิณี

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 21.13 น. - 17 ตุลาคม 2567 ไม่เกินเวลา 09.12 น. จะมีราศีกันย์
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.13 น. - 16 พฤศจิกายน 2567 ไม่เกินเวลา 09.01 น. จะมีราศีตุลย์

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

กรณีคลอดในวันที่ต่าง ๆ ภายในเดือนตุลาคม 2567 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 11,19, 28 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือ จะเกิดในโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 12, 20, 29 จะเกิดในโจโรฤกษ์ หรือ จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 13, 21, 30 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 14, 22 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 31 จะเกิดในเทวีฤกษ์ตลอดวัน
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 15, 23 จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือ จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ตลอดวัน
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 24 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือ จะเกิดในราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 16, 25 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือ จะเกิดในสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 17, 26 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือ จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 10, 18, 27 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือ จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2567

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner