ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2566
ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 เดือนสิงหาคม

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)

เพื่อการ "เริ่มต้นที่ดีต้องมีดีครบ 3" ของเด็กผ่าคลอด นอกจากการเสริมโภชนาที่มีประโยชน์อย่างแลคโตเฟอร์ริน และ MFGM ที่สามารถพบได้ในน้ำนมแม่ วันนี้เอนฟาจะพามาดู ฤกษ์ผ่าคลอดที่ดีเดือน สิงหาคม เสริมการเริ่มต้นที่ดีของเด็กผ่าคลอดกัน !


 

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2566

แนะนำวันที่ 10, 11, 27, 29
 

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2566

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนสิงหาคม 2566


วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ
วันสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 03.59 จะตกโจโรฤกษ์ กฤติกานักษัตร ฤกษ์ที่ 3 ศุกร์เป็นเจ้าเรือน อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกรกฎ ได้อุปนิสัยร่าเริง โอบอ้อมอารี มีเพื่อนฝูงมาก ชีวิตมักได้รับความสะดวกสบาย มีผู้อุปถัมภ์ยกย่อง ได้พบคนมีน้ำใจ จะมีทักษะสูงทางวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ เสี่ยงโชคเก่ง มีโชคทางการลงทุน

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 03.59 น. จะตกภูมิปาโลฤกษ์ โรหิณีนักษัตร ฤกษ์ที่ 4 ศุกร์เป็นเจ้าเรือน จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกรกฎ เป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โอบอ้อมอารี มีความพอใจในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี เป็นคนที่มีการแสดงออกนุ่มนวลอ่อนโยน มักได้รับความรักความชอบ จะมีชีวิตที่สดชื่น

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร และดาวพุธ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีความขยันขันแข็ง มีพลังอำนาจในสังคม เป็นนักบุกเบิก ให้ความสำคัญกับความรู้ มีสติปัญญาเฉียบแหลม

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 05.52 น. จะตกภูมิปาโลฤกษ์ หัสตะนักษัตร ฤกษ์ที่ 13 พุธ เป็นเจ้าเรือน จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ เป็นคนมีความคิดเชื่อมั่นชัดเจน ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย จะเข้าสังคมได้หลากหลายรูปแบบ เป็นคนว่องไว ปรับตัวเก่ง ทำงานค้าขายจะรุ่งเรืองเร็ว รับราชการจะมีผู้มองเห็นศักยภาพมาก มีความคิดสร้างสรรค์สูง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 05.52 น. จะตกเทศาตรีฤกษ์ จิตรานักษัตร ฤกษ์ที่ 14 พุธเป็นเจ้าเรือน อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกรกฎ จะได้อุปนิสัยช่างพูดช่างเจรจา มีอารมณ์ขัน มีเสน่ห์วาทศิลป์ กล้าหาญ ฉลาดปราดเปรียว ทำให้ผู้อื่นรักใคร่ชอบพอได้ง่าย หากต้องการอะไรจะมีมานะไขว่คว้าจนสำเร็จ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์ และดาวพฤหัส เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะเป็นคนมีบุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ในตัวตน มีชื่อเสียง โดดเด่นได้ด้วยลักษณะเฉพาะตัว ทำงานเก่ง ขยันหาเงิน

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น11 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 08.46 น. จะตกทลิทโทฤกษ์ มูละนักษัตร ฤกษ์ที่ 19 พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ มีอุปนิสัยใจกว้าง เผื่อแผ่ ซื่อสัตย์ จะได้การเคารพนับถือเป็นที่ยกย่อง เป็นคนมีเหตุผล ยึดมั่นในหลักการ แต่จะทันสมัย มีความคิดกว้างไกลกว่าคนวัยเดียวกัน จะเป็นที่รู้จักกว้างขวางในสังคม

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 08.46 น. จะตกมหัทธโนฤกษ์ ปุรพษาฒนักษัตร ฤกษ์ที่ 20 พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ จะมีการศึกษาสูง เรียนเก่ง เป็นคนน่ารักในอุปนิสัยและตัวตน มักดูอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ใหญ่ชื่นชม คนวัยเดียวกันชื่นชอบ เป็นตัวของตัวเอง แต่มีความเป็นมิตรสูง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา จะมีดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส และราหู เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะได้รับความช่วยเหลือไม่ขาด มีมรดกทรัพย์สินจากวงศ์ตระกูล ถ้าต้องการศึกษาในระดับสูงจะลุล่วงราบรื่น ทำงานวิชาการได้ดี ทำธุรกิจได้เฉลียวฉลาด จะมีทรัพย์มาก

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 04.14 น. จะตกโจโรฤกษ์ อุตราษาฒนักษัตร ฤกษ์ที่ 21 เสาร์เป็นเจ้าเรือน อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ เป็นคนมีหลักการ คำนวณเก่ง วางแผนเก่ง จะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี มีภาวะผู้นำสูง หากมีปัญหาทางเศรษฐกิจจะแก้ไขได้เร็ว ไว้วางใจได้ในความซื่อตรง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 04.14 น.จะตกภูมิปาโลฤกษ์ ศรวณะนักษัตร ฤกษ์ที่ 22 เสาร์เป็นเจ้าเรือน จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีสิงห์ เป็นคนมีสติยั้งคิด รอบคอบ มีหลักการและเหตุผล มีพลังแฝง จะได้คู่ครองที่คู่ควร ได้ร่วมกันสร้างหลักฐานฐานะ หากเดือดร้อนเรื่องใดจะได้คนช่วยเหลือเกื้อกูล

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์ และอาทิตย์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะโดดเด่นในวงสังคม มีบุคลิกน่าเกรงขาม หากรูปลักษณะค่อนไปทางน่ารักน่าเอ็นดู ผู้คนก็ยังจะเกรงใจ จะมีความเฉียบขาดในตัว ผู้ใหญ่ให้โชค จะได้มรดกจากฝั่งมารดา


เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.37 น. - 17 สิงหาคม 2566 ไม่เกินเวลา 15.01 น. จะมีกรกฎ

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.02 น. - 17 กันยายน 2566 ไม่เกิน 15.00 น. จะมีราศีสิงห์

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนสิงหาคม 2566 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1,10, 20 สิงหาคม 2566 จะเกิดในในโจโรฤกษ์ หรือภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 11, 21, 30 สิงหาคม 2566 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 12, 22 สิงหาคม 2566 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 13, 23, 31 สิงหาคม 2566 จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5,14, 24 สิงหาคม 2566 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 15, 25 สิงหาคม 2566 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 16, 26 สิงหาคม 2566 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 17, 27 สิงหาคม 2566 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 19, 28 สิงหาคม 2566 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club รับฟรี คู่มือคุณแม่ผ่าคลอด

 

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก ** เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

รวมฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอดปี 2566

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2566

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

บทความที่แนะนำ

ฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอด ปี 2566 โดย การะเกต์พยากรณ์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner