ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2566
ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 เดือนมิถุนายน

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)

เพื่อการ "เริ่มต้นที่ดีต้องมีดีครบ 3" ของเด็กผ่าคลอด นอกจากการเสริมโภชนาที่มีประโยชน์อย่าง แลคโตเฟอร์ริน และ MFGM ที่สามารถพบได้ในน้ำนมแม่ วันนี้เอนฟาจะพามาดู ฤกษ์ผ่าคลอดที่ดีเดือน มิถุนายน เสริมการเริ่มต้นที่ดีของเด็กผ่าคลอดกัน !


 

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2566

แนะนำวันที่ 3, 7, 11, 21, 25
 

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2566

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมิถุนายน 2566


วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค วันธงชัย

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 07.46 น. จะตกเพชฌฆาตฤกษ์ วิสาขะนักษัตร ฤกษ์ที่ 16 อังคารเป็นเจ้าเรือน พฤหัสเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ เป็นคนหยิ่งทะนงในตนเอง รักเกียรติ มีความคิดตรงไปตรงมา ซื่อตรงต่อหลักการ เป็นคนมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07.46 น. จะตกราชาฤกษ์ อนุราธะนักษัตร ฤกษ์ที่ 17 อังคารเป็นเจ้าเรือน เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ เป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด กล้าได้กล้าเสีย มีพลังอำนาจในตนเอง มีความเฉลียวฉลาด เป็นที่พึ่งของคนรอบข้าง ญาติพึ่งได้

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์ และดาวอังคาร เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะแสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์ มีศักยภาพในการฝ่าฟันชีวิต มีสมบัติมรดก มีความเป็นอยู่สะดวกสบาย ได้คนรักใคร่เมตตา

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค

เด็กวันนี้ เกิดก่อนเวลา 00.44 น. จะตกมหัทธโนฤกษ์ ปุรพษาฒนักษัตร ฤกษ์ที่ 20 พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ ให้ความสำคัญกับอิสรภาพ เสรีภาพ ให้ความสำคัญกับการศึกษา มีเพื่อนฝูงมาก ได้รับการต้อนรับจากบุคคลทุกระดับ มีพรสวรรค์ทางศิลปะ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 00.44 น. จะตกโจโรฤกษ์ อุตราษาฒนักษัตร ฤกษ์ที่ 21 พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ เป็นคนมีอุดมคติในชีวิต มีจิตใจใฝ่กุศล หากทำงานด้านศาสนา หรือสถาบันการศึกษาจะมีชื่อเสียงมาก เป็นที่พึ่งพากับญาติพี่น้องได้ดี มีความชัดเจนในหลักการ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์ และดาวจันทร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะอายุยืน มีเงินทองสมบัติมาก ได้เพื่อนฝูงช่วยเหลืออุปถัมภ์เสมอ หากมีหัวหน้าเจ้านายจะได้รับการสนับสนุน ทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ
วันชัยโชค อำมฤตโชค วันธงชัย

เด็กวันนี้ เกิดก่อนเวลา 16.02 น. จะตกเพชฌฆาตฤกษ์ บุรพภัทรนักษัตร ฤกษ์ที่ 25 พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน พฤหัสบดีเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีความเมตตากรุณาในจิตใจ เป็นผู้มีวุฒิภาวะสูง จะสำเร็จการศึกษาระดับสูง มีความสามารถทางภาษา ศิลปะ ดนตรี เข้าใจเรื่องทางปรัชญาได้ลึกซึ้ง มีความคิดอิสระ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 16.02 น. จะตกราชาฤกษ์ อุตรภัทรบท ฤกษ์ที่ 26 พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ ได้อุปนิสัยเป็นคนใจบุญ กล้าหาญ มีบุคลิกน่ายำเกรง จะเป็นที่พึ่งแก่คนรอบข้าง ทำงานยาก ๆ ได้สำเร็จ หากรับมอบหมายงานใดจะทำอย่างทุ่มเท มีศักยภาพสูง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา จะมีดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส และราหู เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะได้โชคจากแวดวงสังคมที่อยู่ หากมีโรคภัยติดตัวจะดวงแข็ง อายุยืน มีทรัพย์สมบัติมั่นคง มีพลังชีวิตสูง เอาตัวรอดเก่ง

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค

เด็กวันนี้ เกิดก่อนเวลา 00.07 น. จะตกเพชฌฆาตฤกษ์ ปุนัพสุนักษัตร ฤกษ์ที่ 7 จันทร์เป็นเจ้าเรือน พฤหัสเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมิถุน ได้อุปนิสัยเป็นคนจินตนาการ แสวงหาผลประโยชน์จากความคิดฝันได้ดี มีความเฉลียวฉลาด รูปงาม มีความคิดที่ชัดเจนถูกต้อง กล้าวิพากษ์วิจารณ์ สื่อสารอย่างมีชั้นเชิง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 00.07 น. จะตกราชาฤกษ์ ปุษยะนักษัตร ฤกษ์ที่ 8 จันทร์เป็นเจ้าเรือน เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมิถุน จะเป็นคนระมัดระวัง รอบคอบ รู้จักรักษาทรัพย์ มีหลักการในการดำเนินชีวิต ให้ความสำคัญกับครอบครัว จะมีมานะอดทน มีโอกาสรับตำแหน่งสูงสำคัญในสังคม

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์ และดาวจันทร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะเป็นคนที่รู้วิธีสานสัมพันธ์ เข้าหาคนเก่ง รู้วิธีพลิกแพลงเอาตัวรอด มีมานะในเรื่องที่ต้องการ ได้ผู้สนับสนุนอยู่เสมอ มีเงินทองไม่ขาดแคลน

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันชัยโชค อำมฤตโชค วันธงชัย

เด็กวันนี้ เกิดก่อนเวลา 11.42 น. จะตกมหัทธโนฤกษ์ บุรพผลคุนีนักษัตร ฤกษ์ที่ 11 อาทิตย์เป็นเจ้าเรือน ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมิถุน มีความสามารถสูงทางศิลปะ ดนตรี มีพรสวรรค์ด้านการเสี่ยงโชค มักสมหวังในความปรารถนา มีชีวิตราบรื่น สะดวกสบาย ได้รับการยอมรับจากสังคม มีชื่อเสียง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 11.42 น. โจโรฤกษ์ อุตรผลคุนีนักษัตร ฤกษ์ที่ 12 อาทิตย์เป็นเจ้าเรือน อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมิถุน จะมีความมานะพยายามอันแรงกล้า มีความกล้าหาญ กล้าแสดงออก เต็มไปด้วยความหวัง มีความสามารถในการหารายได้ด้วยตนเอง ได้รับความนิยมยกย่อง มีผู้รักใคร่เพราะความนับถือ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา จะมีดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส และราหู เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะแปรวิกฤติเป็นโอกาสได้เก่ง ทำธุรกิจการค้าจะรุ่งเรือง ได้โชคการเงิน มีหลักทรัพย์ที่มั่นคง สร้างฐานะได้ด้วยตนเอง


เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.15 น. - 15 มิถุนายน 2566 ไม่เกินเวลา 19.45 น. จะมีพฤษภ

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 19.46 น. -17 กรกฎาคม 2566 ไม่เกินเวลา 06.36 น. จะมีราศีมิถุน

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนมิถุนายน 2566 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1,9, 18, 28 มิถุนายน 2566 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 10, 19, 29 มิถุนายน 2566 จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 11, 21, 30 มิถุนายน 2566 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 12, 22 มิถุนายน 2566 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 13, 23 มิถุนายน 2566 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 14, 24 มิถุนายน 2566 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 15, 25 มิถุนายน 2566 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 16, 26 มิถุนายน 2566 จะเกิดในในโจโรฤกษ์ หรือภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 17, 27 มิถุนายน 2566 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club รับฟรี คู่มือคุณแม่ผ่าคลอด

 

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก ** เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

รวมฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอดปี 2566

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2566

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

บทความที่แนะนำ

ฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอด ปี 2566 โดย การะเกต์พยากรณ์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner