ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด ปี 2566 เดือนมกราคม
ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 เดือนมกราคม

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)

เพื่อการ "เริ่มต้นที่ดีต้องมีดีครบ 3"ของเด็กผ่าคลอด นอกจากการเสริมโภชนาที่มีประโยชน์อย่างแลคโตเฟอร์ริน และ MFGM ที่สามารถพบได้ในน้ำนมแม่ วันนี้เอนฟาจะพามาดูฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม เสริมการเริ่มต้นที่ดีของเด็กผ่าคลอดกัน !

 


 

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2566

แนะนำวันที่ 9, 17, 21, 25, 29
 

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2566

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมกราคม 2566


วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันจันทร์ แรม 3 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันราชาโชค วันชัยโชค วันอำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา  07.36 น. จะตกราชาฤกษ์ ปุษยะนักษัตร ฤกษ์ที่ 8 มีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือน ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีธนู จะได้อุปนิสัยมั่นคง จริงจัง มีมานะอดทน มีหลักการ ทำการใหญ่ได้ดี มีทรัพย์สิน

หากเกิดหลังเวลา 07.37 น. จะตกสมโณฤกษ์ อาษเลษานักษัตร ฤกษ์ที่ 9 มีจันทร์เป็นเจ้าเรือน พุธเป็นดาวเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีธนู จะได้อุปนิสัยฉลาดเฉลียว รอบรู้ ว่องไว สื่อสารเก่ง มีไหวพริบปฏิภาณ ทำธุรกิจได้ดี ทำการค้าเก่ง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา  ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู และดาวศุกร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ ผู้ใหญ่จะให้สมบัติ มีผู้อุปถัมภ์ คำพูดเป็นพรแก่ตัว

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันชัยโชค

เด็กเกิดวันนี้  ตั้งแต่เวลา  20.17 น. เป็นต้นไป จะตกราชาฤกษ์ อนุราธะนักษัตร ฤกษ์ที่ 17 อังคารเป็นเจ้าเรือน  เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์

เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร จะได้อุปนิสัยกล้าหาญ กล้าสู้ มีพลังอำนาจ มีมานะบากบั่นในสิ่งที่ตนสนใจ เป็นนักปฏิบัติ ทำงานสายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ดี ทำการค้าเกี่ยวกับน้ำมัน, กฎหมาย, เวชภัณฑ์ยา จะรุ่งเรือง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์ และอาทิตย์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ รับราชการดี มีความก้าวหน้าทางตำแหน่ง มีเกียรติยศในสังคม

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้  แนะนำเวลา 06.46 - 11.11 น. จะตกมหัทธโนฤกษ์ บูรพษาฒนักษัตร ฤกษ์ที่ 20  พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน  ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์

เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร ได้อุปนิสัยใจกว้าง มีคุณธรรม ได้รับการศึกษาระดับสูง มีไมตรีจิตมิตรภาพมาก มีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินและยศศักดิ์ รับราชการดี ทำธุรกิจได้ จะได้คู่แท้สมพงศ์

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา  ดาวเสาร์, ดาวพฤหัสบดี, ราหู, ดาวศุกร์, อาทิตย์, ดาวจันทร์ และดาวอังคาร เป็นดาวให้โชคให้คุณ ได้ความสะดวกสบายทางวัตถุ โชคดีเรื่องรัก พลิกแพลงเก่ง มีเสน่ห์

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้  แนะนำเวลา 21.36 น. เป็นต้นไป จะตกราชาฤกษ์ อุตรภัทรบท ฤกษ์ที่ 26 พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือน เสาร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์

เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร จะได้อุปนิสัยใจบุญกุศล ฉลาดลึกซึ้ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เก่งทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับประเพณีได้ดี มีเกณฑ์ได้รับประโยชน์จากมรดกตกทอด  หากทำงานสายวิศวกร กฎหมาย งานราชการ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ธุรกิจเพื่อสุขภาพ จะประสบความสำเร็จสูง>

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัสบดี, ราหู, ดาวศุกร์, อาทิตย์ และดาวจันทร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ มีเสน่ห์คำพูด ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ นารีอุปถัมภ์ เรียนดี มีอายุขัยยืนยาว

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันชัยโชค วันอำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ แนะนำเวลา 06.46 - 21.51 น. จะตกมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร ฤกษ์ที่ 2 อังคารเป็นเจ้าเรือน ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์

เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมังกร จะได้อุปนิสัยมีชีวิตชีวา กล้าแสดงออก ฉลาด แจ่มใส มีพรสวรรค์งานบันเทิง เชี่ยวชาญได้หลายด้าน ทำงานได้หลายแขนง มีเสน่ห์ หากทำงานในวงการบันเทิง ดนตรี กีฬา ศิลปะ จะรุ่งเรืองก้าวหน้า หากทำธุรกิจการท่องเที่ยว เครื่องดื่มอาหาร จะสำเร็จเร็ว หากทำงานด้านกฎหมายจะได้เป็นใหญ่

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา อาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัสบดี และราหู  เป็นดาวให้โชคให้คุณ มีหัวธุรกิจการค้า มีทรัพย์เป็นปึกแผ่น มีทุนรองรัง มีพลังอำนาจ ก้าวหน้าก้าวกระโดด


เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 - 14 มกราคม ก่อนเวลา 22.15 น. จะมีราศีธนู

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.15 น. - 13 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เกินเวลา 11.14 น. จะมีราศีมังกร

 

เด้กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์

กรณีคลอดในวันที่ต่าง ๆ ภายในเดือนมกราคม 2566 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้  (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 11, 20, 28 มกราคม 2566 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 12, 21, 29 มกราคม 2566 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 13, 30 มกราคม 2566 จะเกิดในโจโรฤกษ์ หรือภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 23, 31 มกราคม 2566 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 15, 24 มกราคม 2566 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 7, 16 มกราคม 2566 จะเกิดในเทวีฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 17, 25 มกราคม 2566 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 18, 26 มกราคม 2566 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 10, 19 มกราคม 2566 จะเกิดในสมโณฤกษ์  หรือทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club รับฟรี คู่มือคุณแม่ผ่าคลอด

 

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก ** เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

รวมฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอดปี 2566

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2566

บทความที่แนะนำ

ฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอด ปี 2566 โดย การะเกต์พยากรณ์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner